Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Ölands goda dricksvatten

Att vrida på kranen och fylla glaset med rent och gott vatten ses kanske som en självklarhet, men det ligger en hel del arbete bakom.

Borgholm Energi levererar ett livsmedelsgodkänt dricksvatten i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter vilket innebär att du kan lita på vårt kranvatten. Vi säkerställer kvalitén med genomtänkta arbetsrutiner, olika kontroller samt provtagningar flera gånger i månaden.

På Öland kommer det kommunala dricksvattnet från vattentäkter och sjöar, men även från havet – det kommer alltså från den öländska naturen. Vi använder det, renar det och lämnar sedan tillbaka det. Vi har tillgång till dricksvatten dygnet runt, direkt från kranen och det är gott, friskt, lokalproducerat och kostar bara några öre per liter.

Aktuellt i våra vattentäkter

Just nu ser det positivt ut för våra vattentäkter och dess vattennivåer. Nederbörden som kommit under hösten och vintern har gett täkterna chans att återhämta sig och de har goda förutsättningar inför sommarsäsongen.

Ett omfattande provtagningsprogram

Vi använder ett ackrediterade laboratorium som analyserar vattenprover och varje år tar Borgholm Energi cirka 260 schemalagda vattenprover i hela produktionskedjan från vattenkälla till kund för att säkerställa kvaliteten. Prover tas på:

– Råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken
– Vatten från de olika reningsstegen i vattenverket
– Utgående dricksvatten
– Kranvatten hos konsumenten

Laboratoriet kontrollerar bland annat om det förekommer tungmetaller, organiska miljögifter och olika hälsofarliga mikroorganismer i vattnet. Totalt analyseras ett par hundra olika ämnen och ett antal mikrobiologiska analyser genomförs. Analyserna visar att vårt dricksvatten genomgående håller en mycket hög kvalitet.

Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel och föreskrifterna ställer höga krav på bland annat hur dricksvattnet ska beredas och kvalitetssäkras.

Ny lagstiftning som berör dricksvatten

1 januari 2023 infördes ny svensk lagstiftning på dricksvattenområdet där livsmedelsverket inför nya gränsvärden för fyra PFAS-ämnen i dricksvatten. Det sätts ett så strängt gränsvärde som det är möjligt att göra och det sänks från 90 nanogram per liter (ng/l) till 4 ng/l.

Även om den nya lagstiftningen träder i kraft 2023 finns ett tidsfönster fram till 1 januari 2026 innan de nya gränsvärdena börjar gälla.

I och med den nya lagstiftningen har vi valt att agera omgående och har redan utökat provtagningsprotokollet. Vi vill helt enkelt ha god framförhållning tills det att de nya reglerna ska tillämpas.

Provsvaren enligt det nya protokollet visar godkända värden på dricksvattnet vid samtliga Borgholm Energis vattenverk.

Öppna menyn