Egen brunn

Borgholm Energi ansvarar för det dricksvatten som levereras från något av kommunens vattenverk.

Har du egen brunn är du själv ansvarig för att hålla koll på dricksvattnets kvalitet och att sköta om brunnen. Det är viktigt att kontrollera om vattnet förändras, exempelvis om det ändrar färg eller om det börjar lukta. Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning.

Öppna menyn