Vattenskyddsområde

Vi behöver alla vara försiktiga med vårt vattnet. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att det inte syns, allt påverkar.

Bor du inom ett vattenskyddsområde finns det särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter, om vad som är tillåtet och inte.

Är min fastighet belägen inom ett vattenskyddsområde?

För att ta reda på om din fastighet är belägen inom ett vattenskyddsområde kan du använda dig av Borgholms kommuns kommunkarta, kartan hittar du här.

Arbete och byggnation inom vattenskyddsområde

Är din fastighet belägen i ett vattenskyddsområde finns det skyddsföreskrifter att ta hänsyn till innan du kan utföra arbete och byggnation så som exempelvis sprängning, schaktning och grävning. På Borgholms kommuns hemsida kan du hitta mer information om vad som gäller för dig som har en fastighet i ett så kallat vattenskyddsområde.

Du kan även hitta mer information och vad som gäller för dig som bor inom ett vattenskyddsområde på Länsstyrelsens hemsida.

Vad ska jag tänka på för att skydda dricksvattnet?

  • Undvik att använda bekämpningsmedel i din trädgård eller att sprida ogräsmedel på grusgångar och hårdgjorda ytor.
  • Om du byter olja på bilen hemma, se till att resterna samlas upp i en tät behållare.
  • Tvätta bilen i en gör-det-själv-hall med oljeavskiljare eller på egen gräsyta, undvik hårdgjord uppfart eller på gatan.
  • Kemikalier, oljeprodukter, handelsgödsel, träskyddsbehandlat virke bör bara lagras i mindre mängder och då på hårdgjort underlag, helst under tak.
  • Undvik salt för halkbekämpning på uppfart eller vägar. Grus är ett alternativ.
  • För oljecisterner (exempelvis villatank) gäller särskilda krav på skyddsåtgärder och intervaller för kontrollbesiktning inom vattenskyddsområdet.
  • Tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningen krävs för jord- eller bergvärmeanläggning.
  • Kontakta alltid Samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen innan du anlägger enskilt avlopp.

 

Öppna menyn