Grävmaskin som gräver i marken

Möt våra rörläggare

Här presenterar vi teamet som alltid ser till att du har ett fungerande avlopp och rinnande vatten i din bostad.

Borgholm Energis rörläggare är fyra till antalet och arbetar i ur och skur för att sköta drift- och underhåll av det befintliga kommunala vatten- och avloppsledningsnätet samt anlägga nya ledningar.

– Vi samlas dagligen klockan 07.00 vid vårt rörförråd och går igenom dagen. Ofta dyker det upp akuta jobb som gör att vi behöver ändra i planeringen. Det kräver flexibilitet, vilket också är lite av tjusningen med jobbet, säger Daniel.

Varje jobb är unikt vilket innebär en stor variationsrikedom. Men att jobba med och mot naturen har sina utmaningar. Grundvattnet är en ständig följeslagare som ofta försvårar grävarbeten och gör jordmassorna instabila.

– Vi arbetar i miljöer med rasrisk, elkablar och tunga maskiner. Därför är det viktigt att vara lugn och metodisk. Säkerheten måste gå först, förklarar Rickard.

Ofta jobbar rörläggarna två och två – men ibland även i ensamhet. Sammanhållningen bland kollegorna är viktigt.

– Dels det sociala förstås, men också genom att vi kan diskutera jobb och få idéer om hur vi bäst går tillväga. Där är Ove Pettersson en oerhörd tillgång med sin långa erfarenhet, säger Fredrik.

 

Öppna menyn