Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Renspolning vattenledningar Borgholm Köpingsvik

Med start 12 oktober 2021 till och med januari 2022 utför vi renspolning av vattenledningsnätet i Borgholm och Köpingsvik. Det är en del av vårt löpande underhållsarbete för att kunna fortsätta erbjuda dricksvatten av hög kvalitet.

Arbetet utförs av Svapipe på uppdrag av Borgholm Energi.

Hur går det till?

Renspolningen sker genom att tryckluft och vatten leds in och ut i vattenledningssträckan via brand- och/eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn och mangan) i vattenledningsröret. Detta innebär att om en vattenkran öppnas under den tid som renspolningen pågår kan kraftiga luftstötar och missfärgat vatten uppkomma. 

Viktigt att tänka på för dig som kund

Innan och under spolning

  • Stäng om möjligt av inkommande vatten/ventilen vid vattenmätaren.
  • Alla vattenkranar skall vara stängda under tiden som arbetet pågår.
  • Tappa upp vatten i förväg så att du klarar dig över dagen.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen eftersom de kan ta skada.
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, exempelvis från en hink.

Efter spolning

Efter att spolningen av vattenledningen är klar kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Därför bör kallvattenkranen (ventilen) närmast inkommande vattenledning inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter succesivt i samtliga kranar, rekommenderad spoltid är 5–10 minuter.

Spola inte i toaletten och använd inte tvätt- eller diskmaskinen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

  • Kransilarna kan behöva rengöras.
  • Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

Vattenledningar till fastigheter i området kan tillfälligt få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång vilket innebär att du som kund kan få information om stängning vid mer än ett tillfälle! All information gäller.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er.

Renspolning tidplan

DatumTidBerörda gator
Tor 21 oktober08.00-18.00Emers Gata 3-20, Kolstad Kyrkgata 1, Kolstad Kyrkgata 7-19, Johan Hinriks Gata 1-7, Jätten Tings Gata 2-14, Köpingevägen 2-6, Köpingevägen 25.
Mån 25 oktober10.00-20.00Kopparehorvagatan, Norrhorvagatan, Hästhorvagatan, Skinnhorvagatan, Björkhorvagatan, Slånstigen, Kolstad Kyrkgata 25-55.
Tis 26 oktober08.00-18.00Hällstigen 4-10, Rödstensgatan 2-10, Släntstigen 1-12, Badgatan 9, 11, 13, 15, 18-30, Simstigen 3-11, Köpingevägen 21-25, Sinusgatan 1-32.
Ons 27 oktober08.00-18.00Hällstigen 4-60, Sikgatan 1-19, Mörtstigen 4-14, Gäddstigen 2-8, Stenstigen 1-17, Rödstensgatan 2-10, Rösestigen 1-6, Bergstigen 1-6.
Mån 1 november10.00-20.00Köpingevägen 25, Algurens Väg 8, Skurkvarnsvägen 4, 5, 8, 11, Köpingevägen 35, Klinta Bodars Väg 1, 8, 20, 24, 28-36, Janmarkagatan 2-24, Trosstigen 3-5, Ankarstigen 2-6, Skeppsstigen 1-17, Kåsastigen 2-22, Pråmstigen 3, 5, Joelstigen 2-14, Snipastigen 5
Tis 2 november08.00-18.00Klinta Bodars Väg 24, 28-36, Janmarkagatan 2-24, Trosstigen 3-5, Ankarstigen 2-6, Skeppsstigen 1-17, Kåsastigen 2-22, Pråmstigen 3, 5, Joelstigen 2-14, Snipastigen 5
Ons 3 november08.00-18.00Janmarkagatan 2-24, Trosstigen 3-5, Ankarstigen 2-6, Skeppsstigen 1-17, Kåsastigen 2-22, Pråmstigen 3, 5, Joelstigen 2-14, Snipastigen 5
Tor 4 november08.00-18.00Köpingevägen 2-6 och 25, Kolstad Kyrkgata 1, Jätten Tings Gata 2-14, Johan Hinriks Gata 1-7, Emers Gata 3-18, Kolstad Kyrkgata 11-25
Öppna menyn