Sanering Kungsgatan

 

Borgholm Energi förnyar vatten- och avloppsledningsnätet till din fastighet. Ledningarna kommer att förnyas fram till fastighetens förbindelsepunkt som vanligtvis ligger cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Även ledningar för regn- och dräneringsvatten, det vi kallar dagvatten, kommer att byggas ut i samband med detta arbete.

2021-10-11 Vi påbörjar grävning längs med Hantverkargatan

När arbetet är färdigt och från det att förbindelsepunkten förmedlats uppstår enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster avgiftsskyldighet och en årlig avgift tillkommer. För närvarande är brukningsavgiften för kommunalt dagvatten enligt beslutad VA-taxa för år 2020 635,50 kronor för en fastighet med en tillhörande bostadsenhet. För det aktuella projektet tillkommer ingen ny anläggningsavgift för dagvatten.

Område som berörs

De gator som berörs enligt projektets planering är:

  • Hanverkargatan från Badhusgatan till Kungsgatan
  • Kungsgatan från Villagatan till Slottsgatan
  • Slottsgatan från Kungsgatan till Södra Esplanaden
  • Linnègatan från Badhusgatan till Kungsgatan

Arbetet påbörjas i oktober 2021 och pågår fram till sommaren 2022.

Varför byter vi ut ledningarna?

Att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem för både enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen och kan orsaka exempelvis källaröversvämningar.
Förnyelsearbetet är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket och även för att bygga bort dåliga ledningar som inte kan hantera avloppsvattnet på ett säkert sätt vid kraftig regn eller snösmältning.

Hur påverkar det här dig?

Borgholm Energi informerar om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick samt genom information här på vår hemsida.

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

Så långt det är möjligt skickar Borgholm Energi en driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du här.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se

Allmänna frågor om projektet – Andreas Thordsson, projektledare

Frågor om taxa – Borgholm Energis kundservice

Öppna menyn