Utbyggnad av vattenledningsnätet i Hagelstad

Det kommunala vattenledningsnätet i Hagelstad kommer att byggas ut. Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken. Var vänlig och visa hänsyn till arbetsområdet och följ tillfälliga väganvisningar.

2020-11-20 – Arbetet är färdigt, asfaltering kommer att utföras 2021.

2020-08-14 – Arbetet fortsätter längs med Källa Västra Gata.

2020-05-29 – Arbetet har nu påbörjats.

Öppna menyn