Utbyggnad Borgholm – Kårehamn

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn. Det är ett omfattande arbete som kommer att ske i etapper och beräknas starta i januari 2021.

2021-10-26 Från den 26/10 så kommer korsningen Sjöstugevägen/Norra infarten att vara avstängd för trafik. Vänligen följ tillfällig vägvisning enligt kartan.

Vägvisning

2021-09-10 Vi gräver just nu längs med Marknadsplatsen i Borgholm.

2021-07-09 Arbetet tar paus över sommaren och kommer att påbörjas igen efter semesterperioden.

Område som berörs

Borgholm – Kårehamn A (Etapp 1)

  • Från Borgholms reningsverk fram till Kapelludden (under januari).
  • Från marknadsplatsen längs med Norra Infarten fram till Ängsgatan. Grävningen kommer att ske på södra sidan av Norra Infarten (med start i februari).

Det är framförallt Norra Infarten och Per Lindströms Väg som påverkas av arbetet. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för trafiken och infarten till Sjöstugeområdet från Norra Infarten kommer att få en tillfällig infart. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar.

Arbetet beräknas att påbörjas i januari 2021 och pågår fram till årsskiftet 2021-2022.

Hur påverkar det här dig?

Under byggarbetet kommer fastigheter i området påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Vi informerar löpande om arbetet och hur det påverkar respektive fastighetsägare här på vår hemsida.

Så långt det är möjligt skickar Borgholm Energi en driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du här.

Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se

För allmänna frågor om projektet – Andreas Thordsson, projektledare

 

Öppna menyn