Utbyggnad och sanering Nydala, Vikingavägen m.fl.

Borgholm Energi AB kommer under 2019-2021 att förnya och bygga ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området kring Nydala, Vikingavägen m fl.

När arbetet är färdigt och från det att förbindelsepunkten förmedlats uppstår enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster avgiftsskyldighet och en årlig avgift tillkommer. För närvarande är brukningsavgiften för kommunalt dagvatten enligt beslutad VA-taxa för år 2021 664,10 kronor för en fastighet med en tillhörande bostadsenhet. För det aktuella projektet tillkommer ingen ny anläggningsavgift för dagvatten.

Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur området. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar. Vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.

Gatorna som enligt projektets tidsplaneringen berörs är:

  • Skogsvägen (vecka 41 – 49)
  • Torsgatan (vecka 49 – 50)
  • Tallgatan (vecka 50 – 52)
  • Vikingavägen (vecka 53 – 6)
  • Vikingavägen till Bilprovningen (vecka 51 – 1)
  • Rungatan (vecka 1 – 4)
  • Nydalagatan (vecka 4 – 6)

Det gäller framförallt grävningsarbeten, omkopplingsarbeten och störningar i trafiken på de nämnda gatorna, men det kan även förekomma störningar i närområdet på grund av det pågående arbetet.

Mellan vecka 4 – 17 påbörjas arbete för återställning. Datumen kan komma att ändras och uppdateras.

2021-06-11 Projektet är avslutat, information om nya förbindelsepunkter för dagvatten skickas ut så snart som möjligt.

2021-05-21 Vi är nu färdiga med asfalteringsarbetena och slutbesiktning återstår.

2021-03-19 Vi är snart färdiga med grävarbetena i Nydala och kommer sedan påbörja återställning av grävsträckan.

2020-12-18 Arbetet vid väg 136 beräknas att vara färdigt under vecka 52. Påbörjat grävning i Nydala området.

2020-12-09 Arbetet med att borra under väg 136 pågår, arbetet medför att det kommer att bli störningar under kvällarna. Tack för visad förståelse.

2020-11-25 Omkopplingsarbetet är färdigt och vattenleveransen är nu återställd.

2020-11-25 På grund av tekniska problem så behöver vi stänga av vattnet till kvarteret Tomaten omgående. Vi arbetar så fort vi kan för att få tillbaka vattnet.

2020-11-24 Imorgon Onsdag är det omkoppling på vattenledningsnätet på Vikingavägen, Tallgatan. Det kan medföra missfärgat vatten, dåligt tryck eller inget vatten alls när arbetet pågår, arbetet blir färdigt under dagen. Efter avslutat arbete kan vattnet vara missfärgat, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2020-11-20 Grävningen fortsätter längs med Vikingavägen, parkeringsförbud råder längs med gatan.

2020-09-30 Vi ska påbörja grävning i Skogsvägen. Från och med Torsdag den 1 oktober så kommer det råda parkeringsförbud på Skogsvägen 2-10 tills vidare. Boende på Skogsvägen kan få störningar i vattenleveransen på grund av omkopplingsarbeten på dricksvattenledningsnätet. Det kan även förkomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2020-09-11 Vi har nu upphandlat arbetet och det är NCC Sverige som kommer att utföra arbetet åt Borgholm Energi. Planerad projektstart är den 28 September.

2020-04-24 – Projektering fortsätter.

2020-01-10 – Modulering av fördröjningsyta vid Sandgatan 67-71 fortsätter.

2019-11-22 – Grävning och modulering av fördröjningsytor pågår.

2019-11-11 – Projektering är färdig. Grävning av nya fördröjningsytor påbörjas inom några veckor. Ledningsnätet saneras och förnyas under 2020.

2019-09-27 – Projektering pågår.

Öppna menyn