Utbyggnad och sanering Södra Esplanaden

Borgholm Energi kommer under 2019-2020 att bygga ut och sanera vatten, avlopp och dagvattenledningar längs med Södra Esplanaden i Borgholm. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur området. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer vilket kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.

TA-plan Ekbacka

2020-08-14 – Vi är färdiga med grävarbetena. Slutasfaltering är planerad under våren 2021.

2020-04-17 – Vi gräver nu utanför Tullgatan 36. Vänligen följ tillfälliga väganvisningar.

2020-01-10 – Grävningen fortsätter utanför Esplanaden 20.

2019-12-20 – Under jul och nyårshelgen så kommer det att fortsätta vara avstängda vägar i arbetsområdet. Vänligen respektera avstängningarna och följ anvisade förbifarter.

2019-12-13 – Grävning pågår nu utanför Södra Esplanaden 18.

2019-11-29 – Arbetet fortsätter österut längs med Södra Esplanaden. Vi är nu utanför Södra Esplanaden 16.

2019-11-11 – Grävningen fortsätter mot korsningen Södra Esplanaden/Slottsgatan.

2019-11-04 – Grävning påbörjas vid Åkerhagsvägen.

Öppna menyn