VA utbyggnad och sanering Nydala, Vikingavägen m.fl.

Borgholm Energi AB kommer under 2019-2020 att bygga ut och sanera vatten, avlopp och dagvattenledningar i Nydala, Vikingavägen m fl. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur området. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.

2020-09-11 Vi har nu upphandlat arbetet och det är NCC Sverige som kommer att utföra arbetet åt Borgholm Energi. Planerad projektstart är den 28 September.

2020-04-24 – Projektering fortsätter.

2020-01-10 – Modulering av fördröjningsyta vid Sandgatan 67-71 fortsätter.

2019-11-22 – Grävning och modulering av fördröjningsytor pågår.

2019-11-11 – Projektering är färdig. Grävning av nya fördröjningsytor påbörjas inom några veckor. Ledningsnätet saneras och förnyas under 2020.

2019-09-27 – Projektering pågår.