Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Tvätta bilen

Vad gäller egentligen kring biltvätt och får man tvätta bilen hemma? Många tror att det är okej att tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten. Sanningen är den att det gör mer skada än nytta. Att ta din bil till en tvätthall eller biltvätt är det snällaste du kan göra för både människa, djur och natur när du vill ha en ren bil.

Varför ska man inte tvätta bilen hemma?

Varje år genomförs ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på våra gator och garageuppfarter. Eftersom vi använder samma vatten om och om igen är det viktigt att vi är rädda om det. Det smutsiga vattnet från din bil innehåller tungmetaller och andra kemikalier som är skadliga för både människor och djur. När du tvättar din bil på gatan eller garageuppfarten rinner förorenat vatten ner i närmsta gatubrunn och sedan rakt ut i i närliggande hav eller sjö. Gatubrunnarna är till för att ta hand om regn, snö och is som smälter. Det vattnet renas därför inte i reningsverken. Det betyder att det smutsiga vattnet från din bil åker rakt ut i Kalmarsund. När du väljer en biltvätt eller tvätthall renas miljöfarliga ämnen bort från vattnet innan det släpps ut i naturen igen.

Är det olagligt att tvätta bilen hemma?

Enligt Miljöbalken är vi skyldiga att göra vad vi kan för att undvika skador på människors hälsa och på vår miljö. Vi får alltså inte släppa ut orenat vatten i vår natur. Att tvätta bilen hemma kan med andra ord innebära rättslig påföljd enligt Miljöbalken.

Hur tvättar jag bilen miljövänligt?

Det bästa sättet att minimera din miljöpåverkan är att använda en biltvätt eller tvätta i en tvätthall. När du väljer biltvätten renas miljöfarliga ämnen bort från vattnet innan det släpps ut i naturen igen. Genom att använda en biltvätt, eller besöka en tvätthall får du alltså både en ren bil, rent vatten och ett rent samvete.

Statistik visar att 50 procent av våra biltvättar sker utanför kontrollerade anläggningar. Dessa tvättar bidrar till att 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller varje år släpps ut i vår natur.

Fem felaktiga påståenden om biltvätt hemma

”Det är bättre att tvätta bilen hemma än att köra långt till en biltvätt”
Att tvätta bilen hemma är ungefär detsamma som att tvätta bilen och hälla vattnet direkt ut i våra sjöar och vattendrag. Passa på att tvätta din bil när du gör andra ärenden så sparar du både tid, pengar och miljöresurser.

”Det är okej om jag använder miljövänliga produkter”
Vad bra att du köper miljömärkt, ta med dina bilvårdsprodukter till en tvätthall och tvätta din bil där. Miljömärkta bilvårdsprodukter är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Dessutom innehåller smutsen, som lossnar från din bil när du tvättar den, föroreningar som inte får hamna i naturen.

”Miljövänliga bilvårdsprodukter är sämre”
Nej. Miljömärkta bilvårdsprodukter gör lika rent som andra och de får dessutom ofta toppresultat i tester.

”Att tvätta bilen hemma är inte värre än att det regnar på bilen”
Det stämmer inte. Regnvattnet löser inte upp den farliga smutsen som fastnat på din bil. Dessutom innehåller inte regn de miljöfarliga ämnen som kan finnas i dina bilvårdsprodukter.

”Det är okej att tvätta bilen på gräsmattan”
När du tvättar bilen på gräsmattan följer föroreningar med ner i det översta jordlagret. Vattnet renas grovt av jorden, men rester av föroreningar kan ändå följa med vattnet längre ner i marken och riskerar att förorena vårt grundvatten.

Öppna menyn