Område Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda

Du som bor inom området Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda nedan har vattenkvalitet enligt tabellen under kartan.

pH 8,3
Hårdhet (gr dH) 4
Kalcium (mg/l) 20
Magnesium (mg/l) 6
Järn (mg/l) <0,01
Mangan (mg/l) <0,01
Fluorid (mg/l) <0,2
Alkalinitet (mgHCO3/l) 60-100
Konduktivitet (mS/m) 30-40