Område Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda

Du som bor inom området Kvarnstad-Sandvik-Södra Greda nedan har vattenkvalitet enligt tabellen under kartan.

VärdeMängd
pH8,3
Hårdhet (gr dH)4
Kalcium (mg/l)20
Magnesium (mg/l)6
Järn (mg/l)<0,01
Mangan (mg/l)<0,01
Fluorid ( mg/l)<0,2
Alkalinitet (mgHCO3/l)60-100
Konduktivitet (mS/m)30-40
Öppna menyn