Vattensituation Byxelkrok

För närvarande är läget ansträngt vid vårt vattenverk i Byxelkrok med minskad produktionskapacitet på grund av försämrad råvattenkvalitet. En kombination av minskad dricksvattenproduktion tillsammans med en för säsongen hög vattenförbrukning gör att vi nu transporterar vatten från vårt vattenverk i Löttorp till Byxelkrok för att kunna säkerställa vattenleveransen. Vattentrycket i vattennätet sänks även nattetid för att ytterligare underlätta situationen.

Läcksökning pågår

Borgholm Energi arbetar intensivt med att lokalisera en vattenläcka i Byxelkrok som vi bedömer även påverkar vattenförbrukningen. För att kontrollera vattenledningarna behöver vi stänga av vattnet områdesvis under kortare stunder. Det kommer att göras nattetid under vecka 29-30.

Efter avstängningen kan det förekomma missfärgat vatten. Spola kallvatten tills dess att vattnet är klart igen och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kontrollera din fastighet

Du som fastighetsägare kan hjälpa oss att lokalisera läckan genom att kontrollera din egen fastighet. Börja med att titta på din vattenmätare – när alla kranar är avstängda ska vattenmätaren stå helt stilla.

Vi ber dig även kontrollera att något av följande inte läcker vatten:

  • toaletter
  • handfat
  • varmvattenberedare
  • egenägda avstängningsventiler

Skulle du upptäcka något läckage – meddela oss snarast!

Kom ihåg bevattningsförbudet

Vi påminner om att det mellan 1 maj – 30 augusti råder bevattningsförbud i Borgholms kommun. Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda det kommunala dricksvattnet för att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang. Det är heller inte tillåtet att fylla eller byta ut vatten i pooler större än tre kubikmeter.

Tack för att du är med och sparar på vattnet!