Avslutad

Renspolning av vattenledningsnätet Ranstad, Löttorp och Sandby

Entreprenören Pollex AB kommer under mars-april 2023 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Ranstad, Löttorp och Sandby på uppdrag av Borgholm Energi. Syftet med denna spolning är att kunna distribuera ett dricksvatten av god kvalitet samt förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit inom vissa områden.

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan en till tre dagar i förväg från och med vecka 8. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera!

Att vissa områden kan behöva spolas mer än en gång. Vissa abonnenter kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle – både via brev och sms.

För att få driftinformation via SMS behöver du kontrollera att ditt telefonnummer är registrerat, det kan du göra här.

Renspolning vecka 13

DatumTidBerörda gator
Mån 27 mars18.00-04.00Eriks Runda 1-27, Axel Daniels gata 1-30, Tutta Agardhs Gränd 1-3, Strandängsgatan 3-11, Näktergalsgatan 3-10, Hildas gata 2-6 & John Ols gata 2-10
Tis 28 mars18.00-04.00 Stures gata 8-24, Släkvägen 50-66 & Strandängsgatan 15-30
Ons & Tors 29-30 mars18.00-04.00Släkvägen 9-69, Munketorpsgatan 63-85, Sjömarkavägen 8-35, Kesnäs Horvavägen 3-23, Smekroken 1-5, Näsetvägen 5-11, Kesnäs Kalkugnsvägen 44-52, Fåkvägen 3-27, Kesnäs Åkerväg 10-22 & Munketorpsgatan 87-109

Område som berörs

Renspolning av vattenledningsnätet kommer ske områdesvis enligt nedan.

Vecka 9 Östra Löttorp

Vecka 10 Västra Löttorp & Ranstad

Vecka 11 Gudesjö & Alvedsjö

Vecka 12 Alvedsjö, Högby & västra Sandby

Vecka 13 Sandby

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Servisledningarna är din interna ledning från vår anslutningspunkt. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där aktuell spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.  Vi rekommenderar även att inte spola i toalettstolen, använda tvättmaskinen eller använda varmvattnet förrän samtliga av dina ledningar och kranar är renspolade. Detta kan leda till missfärgningar och igensättning av filter och ventiler. Det är viktigt att man spolar ordentligt med kallt vatten  i alla vattenkranar en stund efter avslutat arbete för att få ut luft och eventuell missfärgning av vattnet.

OBS! Problem med missfärgat vatten kan även förekomma utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i början av mars och pågå till början av april 2023.

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan en till tre dagar i förväg från och med vecka 8. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva spolas mer än en gång. Vissa abonnenter kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle!

Under denna tid kan även andra driftstörnignar förekomma då vi samtidigt utför underhåll på  ledningsnätet. Dessa driftstörningar kan exempelvis vara missfärgningar, vattenavstängningar eller luft i systemet. Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Borgholm Energi, VA-enheten

Öppna menyn