Pågående

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn Etapp 1B

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn. Det är ett omfattande arbete som kommer utföras i etapper. Etapp 1B påbörjades i mitten av maj 2022 och beräknas vara slutfört slutet av december 2022.

Område som berörs

Etappen är planerad enligt nedan. Övriga veckor sker grävarbete i åkermark.

Vecka 25-27 Norra infarten, vidare grävning i skogsmark samt grävning i åkermark i Solberga.

Vecka 32-35 Kolstad Smedgata, Håpegatan, Västhorvagatan, Kolstad Kyrkgata, Hörningegatan, Skålegrindsvägen.

Vecka 36-39 Fornanders Väg, Skogshyttevägen,

Vecka 39-50 Norra infarten, Ängsgatan.

Vecka 46-51 installation av pumpstation i Solberga och på Ängsgatan.

Mellan vecka 45-52 sker provtryckning och återställning.

Vad gör vi?

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

  • Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS om vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss.

    Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

    Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, projektledare

Öppna menyn