Avslutad

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn, etapp 1A

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn. Det är ett omfattande arbete som kommer utföras i etapper. Etapp 1A går från reningsverket i Borgholm fram till Ängsgatan och beräknas vara slutfört i slutet av oktober 2022.

Vad gör vi?

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

  • Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss.

    Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik och tillfarter. Tack för visad förståelse.

    Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, projektledare

Öppna menyn