Pågående

Publicerad: 23 mars, 2023 | Uppdaterad: 31 maj, 2024

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn, ett omfattande arbete som kommer utföras i etapper.

Arbetet påbörjades under 2021 och beräknas vara slutfört under 2028.

Besiktning inför arbete

Inför varje etapp kommer Forcit Consulting, på uppdrag av Borgholm Energi, utföra en sprickbesiktning på fastigheter i närliggande område. En sprickbesiktning utförs för att säkerställa fastigheters skick innan ett anläggningsarbete påbörjas.

Du som äger en fastighet som omfattas av besiktningen kommer bli informerad via brevutskick om vilken dag och tid entreprenören önskar tillträde.

Vid generella frågor gällande besiktningen, kontakta vår kundservice på telefon 0485-883 00 eller e-post info@borgholmenergi.se.

Område som berörs

Nedan hittar du berörda vägar och områden indelade i etapper.

 • Etapp 1A går från reningsverket i Borgholm fram till Ängsgatan och beräknas vara slutfört i slutet av oktober 2022.

  Etapp 1A är slutförd.

 • Etapp 1B är planerad enligt nedan. Övriga veckor sker grävarbete i åkermark.

  Vecka 25-27 Norra infarten, vidare grävning i skogsmark samt grävning i åkermark i Solberga.

  Vecka 32-35 Kolstad Smedgata, Håpegatan, Västhorvagatan, Kolstad Kyrkgata, Hörningegatan, Skålegrindsvägen.

  Vecka 36-39 Fornanders Väg, Skogshyttevägen,

  Vecka 39-50 Norra infarten, Ängsgatan.

  Vecka 46-51 installation av pumpstation i Solberga och på Ängsgatan.

  Vecka 45-52 provtryckning och återställning.

 • Etapp 2 sträcker sig från Köpingsvik, via Öj och fram till Egby.

  Upphandling klar och tilldelning har skett.

  Arbetet har inletts våren 2024.

  Vår/sommar 2024 pågår arbetet väster om Egby.

 • Etapp 3 sträcker sig från Egby till Kårehamn.

  Markförhandlingar och tillståndsansökningar pågår.

  Arbetet med schaktning av provgropar inleds inom kort, berörda fastighetsägare kontaktas via brev.

  Mer information kommer…

Vad gör vi?

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

 • Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

 • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

  Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
  Driftinformation via SMS

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, VA-projektledare

Öppna menyn