Pågående

Utbyggnad Högsrum Etapp 1

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum. Det är ett omfattande arbete som kommer att utföras i etapper. Arbetet för etapp 1 startar under vecka 42 och beräknas vara färdigt i maj 2023.

Område som berörs

Etappen är planerad enligt nedan.

Vecka 43-47 Högsrums Malmgatan.

Vecka 43-5 Högsrums Bygata.

Vecka 48-50 Sälggatan.

Vecka 50-51 Mellangatan.

Vecka 2-4 Lindkullegatan.

Vecka 5-9 Rönnerumsvägen.

Vecka 10-14 justering av vägar.

Vecka 13-19 provtryckning/inkoppling, återställning och beläggning.

Vad gör vi?

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp.

  • Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

  • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

    Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du här.

    Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

    Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, projektledare

Öppna menyn