Avslutad

Publicerad: 5 maj, 2022 | Uppdaterad: 31 maj, 2024

Utbyggnad Rönnerum – Högsrum

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum, ett omfattande arbete som kommer att utföras i etapper.

Arbetet påbörjades under hösten 2022 och beräknas vara slutfört under 2024.

Besiktning inför arbete

Inför arbete kommer Forcit Consulting, på uppdrag av Borgholm Energi, utföra en sprickbesiktning på fastigheter i närliggande område. En sprickbesiktning utförs för att säkerställa fastigheters skick innan ett anläggningsarbete påbörjas.

Du som äger en fastighet som omfattas av besiktningen kommer bli informerad via brevutskick om vilken dag och tid entreprenören önskar tillträde.

Vid generella frågor gällande besiktningen, kontakta vår kundservice på telefon 0485-883 00 eller e-post info@borgholmenergi.se.

Område som berörs

Nedan hittar du berörda vägar och områden indelade i etapper.

 • Etapp 1 är nu i sin slutfas och inväntar anslutning till elnätet, tidpunkt för driftsättning av ledningsnät är ej fastställt ännu.

  Asfaltering och återställning utförs i maj 2024.

 • Etapp 2 berör fastigheter kring Högsrumsvägen från kyrkan i Högsrum till Odens flisor.

  Utbyggnad beräknar att påbörjas under vecka 50 och vara klar maj 2024.

  Arbetet är avslutat maj 2024, förmedling har skett.

  Under pågående arbete kommer det att utföras sprängning i området samt vara begränsad framkomlighet för trafik längs Högsrumsvägen.

Vad gör vi?

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp.

 • Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

 • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

  Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
  Driftinformation via SMS

  Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

  Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, VA-projektledare
Amie Ringberg, VA-projektledare

Öppna menyn