Pågående

Utbyggnad Rönnerum – Högsrum

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum, ett omfattande arbete som kommer att utföras i etapper.

Arbetet påbörjades under hösten 2022 och beräknas vara slutfört under 2024.

Område som berörs

Nedan hittar du berörda vägar och områden indelade i etapper.

 • Etapp 1 är nu i sin slutfas och inväntar anslutning till elnätet, tidpunkt för driftsättning av ledningsnät är ej fastställt ännu.

  Mer information kommer…

 • Etapp 2 berör fastigheter kring Högsrumsvägen från kyrkan i Högsrum till Odens flisor.

  Upphandling pågår.

Vad gör vi?

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp.

 • Borgholm Energi har som huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen uppdraget att förvalta och bygga ut ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i de områden i Borgholms kommun som beslutas av kommunfullmäktige, så kallade verksamhetsområden (VO).

 • Borgholm Energi informerar löpande om arbetet och hur detta påverkar respektive fastighetsägare via brevutskick och information här på vår webbplats.

  Så långt det är möjligt skickar vi driftstörning via SMS när vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Information om aviseringar vid driftstörningar och hur du anmäler dig hittar du nedan.
  Driftinformation via SMS

  Under byggarbetet kommer det tidvis att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter.

  Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

Andreas Thordsson, VA-projektledare
Amie Ringberg, VA-projektledare

Öppna menyn