Planerade

Vattenmätarbyten

Från och med vecka 19 till och med vecka 25 kommer Kalmar VVS & El-montage utföra vattenmätarbyte på uppdrag av Borgholm Energi, ett besök som tar mellan 15-30 minuter. Ett byte av vattenmätare genomförs ungefär vart tionde år för att vi ska kunna säkerställa att den fungerar som den ska. Inför ett vattenmätarbyte får du ett brev från oss med en förbokad tid för byte av din vattenmätare.

När byter vi vattenmätare i ditt område?

Tabellen visar preliminärt när byte av vattenmätare kommer ske, omkringliggande områden kan också påverkas.

VeckaOmråde
19Kyrketorp, Böda, Fagerum, Löttorp & Byxelkrok
20Djupvik, Lofta, Hjälmstad, Södvik, Legenäs, Stenninge, Sandvik & Föra
21Kolstad, Kårehamn, Södra Greda, Löt, Laxeby, Egby, Öj, Köpingsvik & Vannborga
22Lindby, Tjusby, Högtomta, Himmelsberga, Långlöt, Åkerby, Bredsättra & Melösa
23Borgholm, Björkviken & Kolstad
24Borgholm
25Borgholm, Räpplinge, Ekerum, Stora Rör & Strandtorp

Förgävesbesök debiteras

Om inte du eller någon annan vuxen är på plats vid tiden för mätarbytet och inte bokat om din tid, har vi rätt att debitera en kostnad för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa. Detsamma gäller om vi av andra skäl inte kan byta vattenmätaren, exempelvis om ni inte har fungerande avstängningsventiler eller om inte mätaren är åtkomlig för byte.

Inför byte av din vattenmätare

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen för vattenmätaren är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Vattenmätaren ägs av din kommun, men som fastighetsägare måste du upplåta plats för mätaren och vid behov ge oss tillträde för kontroll eller byte.

Vattenmätaren ska sitta i en konsol (väggfäste) som är fastskruvad i väggen och ha en avstängningsventil såväl före som efter mätaren. Det är viktigt att ventilerna fungerar, dels för att du som fastighetsägare ska kunna stänga av vattnet vid en vattenläcka och dels för att vi enkelt ska kunna byta din vattenmätare. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler. Mätarkonsolen gör installationen stabilare vilket gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Bytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar.

  • Stäng ventilen före mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet snurrar inte) och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.

    Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Om du har en avstängningsventil med svart ratt märkt LK580, LK581 eller motsvarande, så måste den bytas innan mätarbytet då den inte längre är godkänd.

  • Kontakta en rörläggare om du behöver åtgärda brister på din VA-installation innan vårt besök, t.ex. för att byta ventiler eller sätta upp en konsol.

    Kom ihåg att boka om din tid om du inte hinner åtgärda bristerna i din installation innan den föreslagna tiden.

Kontaktpersoner

Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.

Allmänna frågor om projektet:

David Olsson, VA-tekniker

Öppna menyn