Priser och avtal

Från och med 1 juli 2021 gäller följande priser för mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler.

AvfallsfraktionAvgift 2021 exkl. momsAvgift 2020 exkl. momsSkillnad i kr exkl. moms
Energiåtervinning (sorterat brännbart avfall)299 kr/m³330 kr/m³-31
Ej återvinningsbart (sorterat ej brännbart avfall)385 kr/m³384 kr/m³1
Hårdplast 235 kr/m³330 kr/m³-95
Gips330 kr/m³530 kr/m³-202
Impregnerat trä*799 kr/m³1080 kr/m³-281
Trädgårdsavfall (komposterbart trädgårdsavfall)75 kr/m³80 kr/m³-5
Trä (flisbart virke)185 kr/m³204 kr/m³-19
Ris och grenar (flisbart ris)165 kr/m³204 kr/m³-41
Byggavfall (inerta massor)387 kr/m³384 kr/m³3
Färg, lim, harts*12 kr/kg17,60 kr/kg-5,60
Spillolja (max 25 kg/gång)*10 kr/kg2 kr/kg8
Oljefilter*13 kr/kg16,80 kr/kg-3,80
Glykolrester*15 kr/kg18,40 kr/kg-4,40
Fotokemikalier30 kr/kg18 kr/kg12
Bekämpningsmedel*28 kr/kg42 kr/kg-14
Basiskt avfall* (alkaliskt avfall)29 kr/kg19,20 kr/kg9,80
Småkemikalier29 kr/kg74 kr/kg-45
Lösningsmedel*12 kr/kg
Syror*29 kr/kg
Fett, smörjmedel*19 kr/kg
Rengöringsmedel*12 kr/kg
Elavfall*0 kr/kg

Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, större mängder material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte. För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.

Öppna menyn