Priser och avtal

Följande priser gäller för mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler.

AvfallsfraktionAvgift exkl. moms
Energiåtervinning (sorterat brännbart avfall)299 kr/m³
Ej återvinningsbart (sorterat ej brännbart avfall)385 kr/m³
Hårdplast 235 kr/m³
Gips330 kr/m³
Impregnerat trä*799 kr/m³
Trädgårdsavfall (komposterbart trädgårdsavfall)75 kr/m³
Trä (flisbart virke)185 kr/m³
Ris och grenar (flisbart ris)165 kr/m³
Byggavfall (inerta massor)387 kr/m³
Färg, lim, harts*12 kr/kg
Spillolja (max 25 kg/gång)*10 kr/kg
Oljefilter*13 kr/kg
Glykolrester*15 kr/kg
Fotokemikalier30 kr/kg
Bekämpningsmedel*28 kr/kg
Basiskt avfall* (alkaliskt avfall)29 kr/kg
Småkemikalier29 kr/kg
Lösningsmedel*12 kr/kg
Syror*29 kr/kg
Fett, smörjmedel*19 kr/kg
Rengöringsmedel*12 kr/kg
Elavfall*0 kr/kg
Aerosoler20 kr/kg

Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, större mängder material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte. För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.

Öppna menyn