Priser och avtal

Från och med 1 januari 2020 gäller följande priser för mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler.

FraktionAvgift exkl. moms
Sorterat brännbart avfall330 kr/m3
Sorterat ej brännbart avfall384 kr/m3
Gips530 kr/m3
Tryckimpregnerat/kretosbehandlat trä1 080 kr/m3
Flisbart virke och ris204 kr/m3
Komposterbart trädgårdsavfall80 kr/m3
Färg17,60 kr/kg
Spillolja (max 25 kg/gång)2 kr/kg
Oljefilter16,80 kr/kg
Glykolrester18,40 kr/kg
Fotokemikalier18 kr/kg
Bekämpningsmedel42 kr/kg
Alkaliskt avfall19,20 kr/kg
Småkemikalier 74 kr/kg

Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, större mängder material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte. För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.

Öppna menyn