Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Vår historia

Den 8 oktober 1921 togs beslutet att starta Aktiebolaget Borgholms Elektricitetsverk – företaget som blev grunden för hela vår koncern.

1989 bytte bolaget namn till Borgholm Energi AB och delades 1996 upp i Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB.

I sin helhet blev Öland elektrifierat ganska sent. Det fanns från omkring 1910-talet ett litet antal företag som alstrade el för eget bruk och strax innan jul 1911 tändes de första lamporna i Borgholm. Det dröjde dock till mitten av 1940-talet tills man kan säga att hela ön var elektrifierad.

Bolaget har sedan 1921 utvecklats och levererar nu utöver el även andra samhällsnyttiga tjänster som vatten och avlopp, renhållning, fjärrvärme samt förvaltar egna fastigheter och bostäder.

 

Öppna menyn