Bli leverantör

Borgholm Energi strävar mot att både stora och små företag ska kunna delta i upphandlingar. För oss är det viktigt att nyttja de konkurrensmöjligheter som finns.

För att kunna bli leverantör till Borgholm Energi måste du delta i någon av våra upphandlingar.

De flesta upphandlingar annonseras på Mercell Tendsign. När du hittat en upphandling som du vill medverka i kan du hämta förfrågningsunderlag kostnadsfritt direkt i annonsen i databasen.

Vem får lämna anbud?

Anbud får lämnas av alla företag vid öppen upphandling och förenklad upphandling. Vid förhandlad, urvals- och selektiv upphandling kan alla ansöka om att få lämna anbud. Vid så kallad direktupphandling, där värdet som understiger 615 312 kr, kan bolaget vända sig direkt till en eller flera leverantörer och ta in anbud, alternativt beställa direkt om värdet är ringa.

Hur bedöms anbuden?

Leverantörerna kvalificeras enligt de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Därutöver kontrolleras att alla krav på varan/tjänsten är uppfyllda. Utvärderingskriterierna bedöms och poängsätts efter de normer som står angivna i förfrågningsunderlaget.

Göra affärer med offentlig sektor

Vill du ha stöd och mer information om upphandlingsprocessen? På Upphandlingsmyndighetens webbplats hittar du mer om vad som viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig sektor.

Öppna menyn