Restavfall

Utöver verksamhetsavfallet som uppstår i företagets egen produktion så har även alla verksamheter restavfall, som uppstår exempelvis i lunchrummet eller i hygienutrymmen. När man har sorterat ut matavfall, farligt avfall, förpackningar, grovavfall och tidningar så är det restavfallet som återstår.

Öppna menyn