Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften till Borgholm Energis elnät skall täcka kostnad för befintligt nät, serviskostnad och eventuell kostnad för utbyggnad av befintligt nät. Med anslutningsavgiften betalar kunden för ett utrymme i elnätet.

I detaljplanelagda områden tillämpas en schablonavgift. Vid utökning av befintlig anslutning kostar varje ampere 360 kronor. Tabellen visar schablonavgiften för de olika säkringsstorlekarna.

Säkring (A)Anslutningsavgift inkl. moms (kr)
1618 750
2018 750
2518 750
  • I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning faktisk kostnad, dock lägst schablonavgift.
  • I flerbostadshus tillkommer en avgift på 1 000 kr/abonnemang utöver fastighetsabonnemanget.
  • Vid tillfälliga anslutningar upp till 50 A debiteras en minimiavgift per anslutning med 2 400 kronor.
  • Vid tillfälliga anslutningar över 50 A debiteras en minimiavgift per anslutning med 3 200 kronor.
  • Vid tillfälliga anslutningar över 5 meter från anslutningspunkt debiteras verklig kostnad.
  • Anslutningsavgiften för byggkraft är som för övriga tillfälliga anslutningar.
  • Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift.
Öppna menyn