Aktuella upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som är aktuella för oss – vi använder oss av publiceringsverktyget Visma Tendsign.

Transport och behandling av avfall från återvinningscentraler

Upphandlingen avser transport, mottagning, behandling och slutligt omhändertagande av grovavfall från beställarens återvinningscentraler. I upphandlingen ingår även transport mellan återvinningscentralerna samt interna arbeten på Kalleguta återvinningscentral.

Sista anbudsdagen är 2020-10-14.

Läs mer om upphandlingen här.