Aktuella upphandlingar

Här meddelar vi vilka upphandlingar som är aktuella för oss – vi använder oss av publiceringsverktyget Mercell TendSign.

Mottagning och behandling av mat- och restavfall

Upphandlingen avser mottagning och slutgiltig behandling av kommunalt avfall i form av mat- och restavfall från hushåll och verksamheter i Borgholms kommun. Uppdraget omfattar utsortering och behandling av fraktionerna mat- och restavfall samt behandling av fraktionen restavfall.

Borgholm Energi uppskattar den totala avfallsmängden som ska mottagas och behandlas per år till ca 3 500 ton.

Sista anbudsdag: 2021-06-28

Se informationen i sin helhet och lämna anbud här.

 

 

 

Öppna menyn