Priser och avtal

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Fjärrvärmepris från och med 1 januari 2021
för villa (max 25 kw värmeväxlare)

VillaExkl. momsInkl. moms
Anslutningsavgift20 00025 000
Fast avgift kr/år1 1021 377
Förbrukningsavgift öre/kWh79,1298,90

Kostnadsjämförelse för 2021 (priser inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh16 212 kr1 377 kr14 544 kr
20 000 kWh21 157 kr1 377 kr19 394 kr
30 000 kWh31 047 kr1 377 kr29 088 kr
40 000 kWh40 937 kr1 377 kr38 784 kr
Öppna menyn