Priser och avtal

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Fjärrvärmepris från och med 1 januari 2020
för villa (max 25 kw värmeväxlare)

Villa  Exkl. moms Inkl. moms
Anslutningsavgift 20 000 25 000
Fast avgift kr/år 1 080 1 350
Förbrukningsavgift öre/kWh 77,57 96,96

Kostnadsjämförelse för 2020 (priser inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh 15 894 kr 1 350 kr 14 544 kr
20 000 kWh 20 742 kr 1 350 kr 19 394 kr
30 000 kWh 30 438 kr 1 350 kr 29 088 kr
40 000 kWh 40 134 kr 1 350 kr 38 784 kr

Öppna menyn