Priser och avtal

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Om du flyttar ut från din bostad ska ditt fjärrvärmeavtal sägas upp – och den som flyttar in i bostaden måste då teckna ett nytt avtal.

Fjärrvärmepris från och med 1 januari 2024
för villa (max 25 kw värmeväxlare)

VillaExkl. momsInkl. moms
Anslutningsavgift20 000 kr25 000 kr
Fast avgift kr/år1 380 kr1 725 kr
Förbrukningsavgift öre/kWh99,05 öre123,81 öre

Kostnadsjämförelse 2024 (priser inkl. moms)

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året fast del Varav under året rörlig del
15 000 kWh20 297 kr1 725 kr18 572 kr
20 000 kWh26 487 kr1 725 kr24 762 kr
30 000 kWh38 868 kr1 725 kr37 143 kr
40 000 kWh51 249 kr1 725 kr49 524 kr
Öppna menyn