Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Tidslinje

Tidslinje genom Borgholm Energis historia 1921 – 2021

1921 – Den 8 oktober 1921 startades Aktiebolaget Borgholms Elektricitetsverk.

1928 – Den första kraftkabeln lades mellan Revsudden och Stora Rör.

1930 – Elverket anslöts till Sydkrafts nät via överföringsledningen.

1931 – Elverket köpte sin allra första transportbil, en ny Chevrolet som kostade 2 890 kronor.

1945 – Hela Öland var nu elektrifierat.

1952-53 – Köpingsviks vattenverk byggdes och 1955 kopplades Borgholms och Köpingsviks vattenledningsnät samman.

1964 – En mottagningsstation för el (ställverket) uppfördes i Borgholm intill stadens vattentorn.

1970-72 – Borgholms avloppsreningsverk byggdes.

1989 – Bolaget bytte namn från Borgholms Elektricitetsverk till Borgholm Energi AB.

1993 – Året då de första fjärrvärmeledningarna byggdes, från Ekbacka till stadshuset.

1996 – Den svenska elmarknaden avreglerades och bolaget delades upp i Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB.

2000 – Bolaget gick med i Östkraft, numera Bixia.

2000 – VA samt Återvinning och Avfall flyttades från kommunen till Borgholm Energi.

2002 – Utbyggnaden av lokalerna på Badhusgatan 4 färdigställdes och verksamheterna för Gata & Park, Fastigheter, Kost och Lokalvård flyttades till Borgholm Energi.

2009 – Östkraftkoncernen bytte namn till Bixia.

2017 – Avsaltningsverket i Sandvik invigdes.

2019 – Borgholm Energi lämnade Bixia och de sista skattefinansierade verksamheterna flyttade åter tillbaka till kommunen.

2021 – Borgholm Energi firar 100-årsjubileum.

 

 

Öppna menyn