gamla svartvita foton från Borgholm Energi

Tidslinje

Tidslinje genom Borgholm Energis historia 1921 – 2021

1921 – Den 8 oktober 1921 startades Aktiebolaget Borgholms Elektricitetsverk.

1928 – Den första kraftkabeln lades mellan Revsudden och Stora Rör.

1930 – Elverket anslöts till Sydkrafts nät via överföringsledningen.

1931 – Elverket köpte sin allra första transportbil, en ny Chevrolet som kostade 2 890 kronor.

1945 – Hela Öland var nu elektrifierat.

1952-53 – Köpingsviks vattenverk byggdes och 1955 kopplades Borgholms och Köpingsviks vattenledningsnät samman.

1964 – En mottagningsstation för el (ställverket) uppfördes i Borgholm intill stadens vattentorn.

1970-72 – Borgholms avloppsreningsverk byggdes.

1989 – Bolaget bytte namn från Borgholms Elektricitetsverk till Borgholm Energi AB.

1993 – Året då de första fjärrvärmeledningarna byggdes, från Ekbacka till stadshuset. Då anslöts även Slottsskolan och Viktoriaskolan.

1996 – Den svenska elmarknaden avreglerades och bolaget delades upp i Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB.

2000 – Bolaget gick med i Östkraft, numera Bixia.

2000 – VA samt Återvinning och Avfall flyttades från kommunen till Borgholm Energi.

2000 – De första villorna började kopplas in på fjärrvärmenätet.

2002 – Utbyggnaden av lokalerna på Badhusgatan 4 färdigställdes och verksamheterna för Gata & Park, Fastigheter, Kost och Lokalvård flyttades till Borgholm Energi.

2009 – Östkraftkoncernen bytte namn till Bixia.

2017 – Avsaltningsverket i Sandvik invigdes.

2019 – Borgholm Energi lämnade Bixia och de sista skattefinansierade verksamheterna flyttade åter tillbaka till kommunen.

2021 – Borgholm Energi firar 100-årsjubileum.

2023 – Den 100:e nätstationen driftsätts på Borgholm Energis nätområde. 100 nätstationer på 102 år!

Öppna menyn