Våra återvinningsstationer

I Borgholms kommun finns det cirka 14 obemannade återvinningsstationer (ÅVS). På våra återvinningsstationer kan du lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar.

Tänk på att alla förpackningar ska vara tömda och att förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt dominerande materialet.

Tänk på att förpackningar som har rester av lim, färg, lösningsmedel eller liknande ska lämnas som farligt avfall till våra återvinningscentraler i Kalleguta och Böda. Detsamma gäller elektriska saker i plast. Är burken eller flaskan märkt med någon av de tre symbolerna nedan ska den lämnas som farligt avfall, även om den är helt tom och torr.

Hitta din närmsta återvinningsstation

sopor.nu kan du söka fram din närmsta återvinningsstation och se när den töms samt städas. På respektive återvinningsstation kommer det att finnas en QR-kod som är kopplad till just den stationen du befinner dig på. Genom att scanna QR-koden med din mobil kommer du vidare till respektive återvinningsstations tömnings- och städningsschema.

Behöver det städas eller tömmas på en återvinningsstation?

Är det fullt eller skräpigt på någon av våra återvinningsstationer kan du anmäla att tömning eller städning behövs genom att scanna QR-koden som finns på respektive återvinningsstation. Då kommer du vidare till sopor.nu där du kan fylla i uppgifter om vad som behövs göras. Det går även bra att gör felanmälan till oss via telefon 0485-884 44.

Vad är det för skillnad på återvinningsstation och återvinningscentral?

På återvinningsstationen (ÅVS) lämnar du endast förpackningar och tidningar. Förpackningarna kan vara av plast, papper, glas eller metall. Återvinningsstationen är till för privatpersoner. På våra bemannade återvinningscentraler (ÅVC) lämnar du bland annat grovavfall som trädgårdsavfall, vitvaror, möbler, elektronik, farligt avfall och liknande.

Öppna menyn