Vid strömavbrott och åska

  • Håll dörrarna till kyl och frys stängda. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Är det vinter och kallt är ett alternativ att förvara kyl- och frysvaror utomhus.
  • Stäng av diskmaskin och tvättmaskin. Vrid av alla vattenkranar.
  • Stäng av elementen om du har elvärme. På så sätt undviker du maximal belastning på elnätet när strömmen kommer tillbaka.
  • Släpp inte ut värme i onödan. Om värmen försvinner, försök att vistas i så få rum som möjligt och stäng dörren till de övriga rummen. Isolera gärna golven med extra mattor. Kan du elda med ved i en öppen spis eller kamin är det naturligtvis bra.
  • Tappa upp vatten. Om strömavbrottet varar mer än tre timmar, fyll vatten i kastruller och tomma flaskor. Vattentillförseln kan komma att påverkas av strömavbrottet eftersom vattenpumpar drivs av el. Har du egen brunn försvinner vattnet direkt.

Bra att ha hemma vid strömavbrott

  • Säkringar
  • Stearinljus och tändstickor
  • Batterier och batteridriven radio
  • Ficklampa
  • Laddad powerbank till mobiltelefonen

När strömmen är tillbaka

Om alla kunder har maximal elanvändning när strömmen kommer tillbaka efter ett stort avbrott uppstår obalans i elnätet och det kan bli svart igen. Därför är det bra om du inte drar på allt direkt, utan vänta gärna några timmar med det som inte är så brådskande, till exempel tvätt och disk.

Har du elvärme, sätt på ett element i taget med några minuters mellanrum. Var mycket uppmärksam på hela el- och vattensystemet i ditt hus när strömmen och värmen kommer tillbaka. Kontrollera var du har el påslagen och om kranar står öppna.

När det åskar

När det åskar är du oftast trygg inne i din bostad, särskilt om bostaden är utrustad med åskskydd. I tätorter är det oftast ingen fara om blixten slår ner. Moderna hus skyddar bra och eftersom större orter har åskledare utplacerade är risken liten för att åskan skulle göra någon skada. Ute på landsbygden kan åskan däremot skapa problem.

Elnätet kan vara känsligt för åskväder och spänningar som kan uppstå vid åskväder kan skada elektrisk utrustning. För att skydda dina apparater i hemmet kan du dra ut sladdarna. Befinner du dig i en byggnad som saknar åskskydd bör du hålla dig borta från telefon-, el- och rörledningar vid kraftig åska.

Åskskydd

Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad försörjs med el via luftledning kan det vara en bra idé att installera ett åskskydd. Kontakta en elinstallatör för att få hjälp med installationen. Ett åskskydd kan dessutom ge dig bättre villkor hos ditt försäkringsbolag.

Öppna menyn