Bild på Borgholm Energis kontorsbyggnad på Badhusgatan i Borgholm

Om oss

Borgholm Energi levererar infrastrukturtjänster som är viktiga för hela samhället, som gör nytta för företag och privatpersoner och som skapar goda förutsättningar för en affärsmässig och hållbar utveckling.

Koncernen Borgholm Energi har cirka 13 000 kunder, där många är kunder inom flera av våra verksamhetsområden, och en omsättning på cirka 180 MSEK. Antal anställda uppgår till drygt 60 personer.

Vår vision:

”Borgholm Energi är en drivande aktör som skapar förutsättningar för näringsliv och invånare.”

Affärsidé

Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera vatten, el, värme. Vi tar hand om hushållens avfall och avlopp. Genom våra egna fastigheter erbjuder vi lokaler till företagare.

 

Öppna menyn