Vattenkvalitet

Borgholms kommuns vatten kommer från ett flertal vattentäkter runt om i kommunen. Vattnet är av mycket hög kvalitet och uppfyller Livsmedelsverkets krav. Vi kontrollerar kvaliteten på vattnet regelbundet. Vattenprover tas i vattentäkter, vid vattenverken och i ledningsnätet hos konsument. Proverna skickas till ett ackrediterat laboratorium för analys.

Missfärgat vatten

Den vanligaste orsaken till missfärgat vatten är ämnena järn och mangan, vilka kan avlagras som en hinna i vattenledningen. Missfärgat vatten är inte farligt att dricka, men det ser inte bra ut och kan missfärga till exempel tvätten. Om det kommer missfärgat vatten ur kranen hjälper det oftast att spola kraftigt i några minuter.

Den stora säsongsvariationen i vattenförbrukningen i Borgholms kommun kan orsaka tryckförändringar, som i sin tur kan medföra missfärgningar. Vattnet kan även bli tillfälligt missfärgat när vi byter och reparerar ledningar. De kommunala vattenledningarna spolas rena med jämna mellanrum.

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta omgående vår kundservice på telefon 0485-883 00. Har du egen brunn måste du själv kontrollera att vattenkvaliteten är god.

Öppna menyn