Invasiva växter

Främmande arter som inte naturligt hör hemma i Sverige kan ibland få en oväntad spridning som konkurrerar ut det naturliga växtlivet. Det kan skapa stora problem och i längden skada naturen. Det är därför viktigt att hantera dessa växter på rätt sätt.

För att minska spridningen av invasiva växter har EU upprättat lagar och regler. I Sverige är det Naturvårdsverket som ser till att dessa riktlinjer följs och guidar befolkning och myndigheter. Man tar bland annat fram listor för vilka arter som ska bekämpas och meddelar hur arterna ska transporteras och förstöras.

Naturvårdsverket rekommenderar att man hanterar avfallet från fler än de EU-listade växterna med försiktighet för att undvika spridning. Hittar du invasiva växter kan du rapportera var för någonstans du hittat dem till Naturvårdsverket. Rapportera gärna även om du redan tagit bort den invasiva växten. Är du minsta osäker – hantera alltid växten som invasiv så att spridning kan undvikas.

Här hittar du länk för mer information, riskklassificering samt rapportering.

Här hittar du en lista över EU-listade invasiva främmande arter.

Här hittar du en lista över invasiva växter som förekommer i Borgholms kommun. 

Det är av största vikt att invasiva växter transporteras med försiktighet, därför rekommenderar vi att du läser igenom nedanstående tips och råd innan du tar med dem till din återvinningscentral. Observera att invasiva växter aldrig får slängas i naturen eller i din trädgårdskompost. Även växter som växt nära invasiva växter kan behöva hanteras enligt instruktionerna nedan för att undvika spridning.

  • Bekämpa om möjligt de invasiva växterna innan de frösätter för att minska risken för spridning.
  • Se till att få med hela växten. Även rötter. Undvik att få med jord och stenar.
  • Förpacka i dubbla lager plast som försluts väl.
  • Transportera inte oförpackade invasiva växter.

När du kommer till återvinningscentralen är det viktigt att du meddelar personalen att du har invasiva växter som avfall. Följ sedan personalens instruktioner. Personalen hjälper dig att kontrollera så att avfallet är väl förpackat, men kan inte bistå med att artbestämma. Efter vi tagit emot ditt avfall ser vi till att det så fort som möjligt går till förbränning för att undvika risken för spridning.

Lägg ingenting i fraktionerna jord, trädgårdsavfall eller ris och grenar. Invasiva växter ska gå till förbränning. Att felaktigt slänga invasiva växter i avfall som komposteras är en av de största anledningarna till att växten sprids till nya områden.

Öppna menyn