Här berättar vi om de pågående projekt Borgholm Energi har när det gäller vatten och avlopp. Det handlar om större arbeten som berör eller kan komma att beröra kommuninvånare, kunder, företagare eller fastighetsägare.

I projekt kan det förekomma entreprenörer som utför besiktningar eller annat arbete på uppdrag av oss. Vid frågor gällande entreprenörens arbete och/eller utskick som görs, kontakta vår kundservice på telefon 0485-883 00 eller e-post info@borgholmenergi.se

Öppna menyn