Matavfall

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Vad många inte tänker på är att matresterna innehåller massor av energi och näring. När det kastas tillsammans med vanliga sopor går värdefullt material upp i rök. Om matresterna och potatisskalen i stället sorteras ut kan de återvinnas och omvandlas till biogas och biogödsel.

Biogas är ett helt förnyelsebart fordonsbränsle som kan ersätta bensin och diesel och kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Biogödsel kan ersätta konstgödsel och användas i jord- och skogsbruk. På så sätt kan kretsloppet slutas mellan stad och landsbygd.

Var med du också och låt dina matrester jobba för klimatet!

Obligatoriskt att sortera ut matavfall

Från 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i hela EU att sortera ut matavfall från annat avfall. Det övergripande målet i svensk miljöpolitik är att vi ska arbeta för ett hållbart samhälle så att vi kan lösa de stora miljöproblemen och Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas.

Matavfall är nämligen en värdefull resurs som vi måste ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och matrester är värdefullt.  Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet. Ett av delmålen är även att hushålla med resurserna i livsmedelskedjan.

I Borgholms kommun infördes matavfallsinsamling januari 2015.

Öppna menyn