Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Solceller

Vill du producera egen el med solceller? Vi hjälper dig med anslutningen till elnätet och ersättning för din elproduktion. Genom att producera förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen och vi hjälper dig gärna att komma igång.

Så här går det till

Det är viktigt att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. Känner du dig osäker så kontakta oss tidigt i processen innan du bestämmer storlek på din anläggning.

Om du vill producera egen el måste produktionsanläggningen anslutas till elnätet. Dels för att kunna använda den egenproducerade elen och dels för att kunna sälja överskottsproduktionen vidare. Det är vanligt att fastighetsägare förbrukar sin egenproducerade el i vissa perioder och levererar ut el på elnätet när produktionen är större än förbrukningen, det kallas överskottsel. Den som levererar överskottsel kallas mikroproducent.

För att installera din solcellsanläggning och ansluta den till elnätet krävs tillstånd från din nätägare Borgholm Energi Elnät AB. Anmälan om anslutning av solcellsanläggning ska skickas in av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att kunna godkänna anslutningen.

1. Kontakta en installatör

Även om själva monteringen av solpaneler utförs av dig själv eller någon annan måste det elektriska installationsarbetet utföras av behörigt elinstallationsföretag. Installatören sköter den tekniska dokumentationen och de olika kontakter med oss som behövs under resans gång. Elinstallatören skickar till exempel en föranmälan där alla nödvändiga uppgifter om din produktionsanläggning lämnas.

Om du behöver bygga om anslutningen (servisledningen) för att byta till en större säkring tar vi fram en offert på kostnaden. Du får även ett kostnadsförslag från din elinstallatör för att ändra i elanläggningen.

Informationen som vi behöver från din elinstallatör:

  • Tekniska data på din anläggning.
  • Om mätaren är placerad inomhus – i så fall ska en skiss på utvändig brytarplacering bifogas.

2. Installationsmedgivande från Borgholm Energi

När vi godkänt anläggningen som den beskrivits i föranmälan bekräftar vi att du får koppla in den genom ett så kallat installationsmedgivande.

3. Gör jobbet och anmäl när det är klart

Elinstallatören (och eventuella underentreprenörer) gör nu själva installationsarbetet. Allt måste göras i enlighet med våra tekniska anvisningar. När detta arbete är klart gör installatören en färdiganmälan till oss. Tidigast fem arbetsdagar efter inskickad färdiganmälan kan vi komma för att kontrollera och besiktiga anläggningen. Vi kontrollerar att anläggningen är korrekt installerad och uppfyller kraven på märkning och brytmöjligheter.

4. Din nya elmätare

Under 2021 byttes alla elmätare i Borgholm Energis elnätsområde. Den nya mätaren kan mäta både elanvändning och produktion och är därmed förberedd för dig som blir mikroproducent. Den nya mätaren med HAN-port ger bättre förutsättningar för att minska energiförbrukningen och kostnaderna. Här kan du läsa mer om din nya elmätare.

5. Bekräftelse

Slutligen kopplar installatören in din produktionsanläggning på elnätet och efter att anläggningen besiktigats och godkänts av Borgholm Energi får du en bekräftelse om att anläggningen är ansluten till elnätet. Det är därefter du kan börja använda din egenproducerade el och sälja överskottet.

Bekräftelsen innehåller det anläggnings-id som du behöver för att teckna avtal med en elhandlare. Bekräftelsen är också ett avtal med Borgholm Energi som ger rätt till produktionsersättning för elen du levererar till elnätet.

6. Rapportering av mätvärden

Från att anläggningen godkänts startar insamling av mätvärden, men det kan ta upp till fem arbetsdagar innan rapporteringen sker till din elhandlare.

Glöm inte teckna elnätsavtal för produktion! Tänk på att vi inte har någon möjlighet att hantera mätvärden bakåt i tiden.

Öppna menyn