Nätpriser

Abonnemangsavgift från och med 1 januari 2024, kr/år

Huvudsäkring16 A16 A20 A25 A
TaxaLägenhetVilla
D111 4462 9574 4105 703
Huvudsäkring35 A50 A63 A80 A
Taxa D118 26012 21115 92322 647
Huvudsäkring100 A125 A160 A200 A
Taxa D1129 43936 79947 09958 874
Elöverföring, öre/kWh
Taxa D1119,8
Energiskatt, öre/kWh
Energiskatt42,8

Samtliga avgifter är exklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Abonnemangsavgift från och med 1 juli 2023, kr/år

Huvudsäkring16 A16 A20 A25 A
TaxaLägenhetVilla
D111 3902 8434 2405 484
Huvudsäkring35 A50 A63 A80 A
Taxa D117 94211 74215 31122 647
Huvudsäkring100 A125 A160 A200 A
Taxa D1128 30735 38345 28856 609
Elöverföring, öre/kWh
Taxa D1112,30
Energiskatt, öre/kWh
Energiskatt39,20

Samtliga avgifter är exklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Abonnemangsavgift 1 januari 2023 – 30 juni 2023, kr/år

Huvudsäkring16 A16 A20 A25 A
TaxaLägenhetVilla
D111 479,203 024,804 510,405 833,60
Huvudsäkring35 A50 A63 A80 A
Taxa D118 449,6012 491,2016 28824 092,80
Huvudsäkring100 A125 A160 A200 A
Taxa D1130 113,6037 641,6048 178,4060 223,20
Elöverföring, öre/kWh
Taxa D1120,56
Energiskatt, öre/kWh
Energiskatt39,20

Samtliga avgifter är exklusive moms (25 %). Nätavgifterna består av en fast och en rörlig del. Den fasta abonnemangsavgiften beror på storleken av din huvudsäkring och den rörliga hur stor elöverföring (kWh) som skett.

Ersättning produktion 2024

Överföringsersättning produktion, öre/kWh exkl. moms
Taxa D115,2

Ersättning produktion 2023

Överföringsersättning produktion, öre/kWh exkl. moms
Taxa D115,2

Övrigt

 • I abonnemangsavgiften ingår nätövervakningsavgift 5,44 kr (inkl. moms) och elsäkerhetsavgift 13,88 kr (inkl. moms).
 • Elberedskapsavgift tillkommer med 49 kr (inkl. moms) per abonnemang.
 • De fasta avgifterna gäller för trefasleverans 400/230 volt. Vid enfasleverans utgår avgift efter 16 amperes mätarsäkring trefasleverans.
 • Avgiften för lägenhet är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus, där för fastighetens allmänna behov särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Tillämpningsbestämmelser

 • Engångsavgifter utgår enligt särskilda bestämmelser vid nyanslutning eller utökning av befintliga abonnemang.
 • Fast avgift utgår för varje mätpunkt och bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring.
 • Endast, hos nätbolaget registrerad, behörig installatör får efter skriftligt medgivande från Borgholm Energi Elnät AB byta avgiftsbestämmande passdel.
 • Byte till annan taxa eller säkringsklass får normalt ej ske mer än en gång per år.
 • I denna prislista angivna priser gäller normala leveransförhållanden.
 • För leveranserna gäller i övrigt allmänna leveransvillkoren NÄT 2012 K.
 • Vid flyttning skall uppsägning göras senast en månad före avflyttning.

Effektabonnemang, lågspänning från och med 1 januari 2024, kr/år

TaxaN5
Anslutningsspänning (kV)0,4
Fast avgift/år (kr)14 365
Effektavgift/kW, månad (kr)85
Elöverföring/kWh (öre)9,2
Energiskatt/kWh (öre)42,8
Överföringsersättning produktion, öre/kWh exkl. moms
Taxa N55,2

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Effektabonnemang, lågspänning från och med 1 juli 2023, kr/år

TaxaN5
Anslutningsspänning (kV)0,4
Fast avgift/år (kr)13 812
Effektavgift/kW, månad (kr)82
Elöverföring/kWh (öre)5,4
Energiskatt/kWh (öre)39,2
Överföringsersättning produktion, öre/kWh exkl. moms
Taxa N55,2

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Effektabonnemang, lågspänning 1 januari 2023 – 30 juni 2023

TaxaN5
Anslutningsspänning (kV)0,4
Fast avgift/år (kr)14 694
Effektavgift/kW, månad (kr)88
Elöverföring/kWh (öre)9,0
Energiskatt/kWh (öre)39,2
Överföringsersättning produktion, öre/kWh exkl. moms
Taxa N55,2

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för förbrukning och under förutsättning att avtal finns.
  Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Fast avgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Effektavgift erläggs varje månad för det högsta under månaden förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt.
 • För leveransen gäller i övrigt allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 N.
 • Vid flyttning skall uppsägning göras senast en månad före avflyttning.

Högspänning från och med 1 juli 2023

TaxaN10N10M
Anslutningsspänning (kV)1010
Fast avgift/år (kr)26 519-
Effektavgift/kW, månad (kr)6969
Elöverföring/kWh (öre)9,09,0
Energiskatt/kWh (öre)42,842,8

Tariff N10M tillämpas endast för vindkraftverk < 1500 kW.

För vindkraftverk tas bara en fast avgift ut per anslutningspunkt.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 129 kr/år tillkommer för högspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Högspänning från och med 1 juli 2023

TaxaN10N10M
Anslutningsspänning (kV)1010
Fast avgift/år (kr)25 499-
Effektavgift/kW, månad (kr)6767
Elöverföring/kWh (öre)5,05,0
Energiskatt/kWh (öre)39,239,2

Tariff N10M tillämpas endast för vindkraftverk < 1500 kW.

För vindkraftverk tas bara en fast avgift ut per anslutningspunkt.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 129 kr/år tillkommer för högspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Högspänning 1 januari 2023 – 30 juni 2023

TaxaN10N10M
Anslutningsspänning (kV)1010
Fast avgift/år (kr)27 127-
Effektavgift/kW, månad (kr)7171
Elöverföring/kWh (öre)8,38,3
Energiskatt/kWh (öre)39,239,2

Tariff N10M tillämpas endast för vindkraftverk < 1500 kW.

För vindkraftverk tas bara en fast avgift ut per anslutningspunkt.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 129 kr/år tillkommer för högspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för förbrukning och under förutsättning att avtal finns.
  Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Fast avgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Effektavgift erläggs varje månad för det högsta under månaden förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt.
 • Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi. För näringsidkare med högspänningsanslutning gäller NÄT 2012 H.

Inmatning vid produktionsanläggningar från och med 1 januari 2024

TaxaI10LHSI10M
Anslutningsspänning (kV)1010
Fast avgift/år (kr)26 5196 653
Abonnemangsavgift
– helår (kr/kW)111-
– överuttag (kr/kW) 219-
Överföringsersättning
– (öre/kWh)5,25,2

I10LHS gäller vid högspänning inmatning > 1 500 kW.
I10M gäller vid högspänning inmatning < 1 500 kW.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 129 kr/år tillkommer för högspänning och elberedskapsavgift
39,2 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms

Inmatning vid produktionsanläggningar från och med 1 juli 2023

TaxaI10LHSI10M
Anslutningsspänning (kV)1010
Fast avgift/år (kr)25 4996 397
Abonnemangsavgift
– helår (kr/kW)107-
– överuttag (kr/kW) 219-
Överföringsersättning
– (öre/kWh)5,25,2

I10LHS gäller vid högspänning inmatning > 1 500 kW.
I10M gäller vid högspänning inmatning < 1 500 kW.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 129 kr/år tillkommer för högspänning och elberedskapsavgift
39,2 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Inmatning vid produktionsanläggningar 1 januari 2023 – 30 juni 2023

TaxaI10LHSI10M
Anslutningsspänning (kV)1010
Fast avgift/år (kr)27 1276 805
Abonnemangsavgift
– helår (kr/kW)114-
– överuttag (kr/kW) 219-
Överföringsersättning
– (öre/kWh)5,25,2

I10LHS gäller vid högspänning inmatning > 1 500 kW.
I10M gäller vid högspänning inmatning < 1 500 kW.

Elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift ingår.
Elberedskapsavgift 2 129 kr/år tillkommer för högspänning och elberedskapsavgift
39,2 kr/år tillkommer för lågspänning.
Samtliga priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Tillämpningsbestämmelser

 • Samtliga avgifter gäller för anslutning för inmatning och under förutsättning att avtal finns. Engångsavgift utgår vid nyanslutning eller utökning.
 • Abonnerad effekt ska fastställas i förväg och abonnemanget får ej utan särskilda skäl förändras under pågående kalenderår. Abonnemanget ska motsvara minst det högsta under året förekommande värdet på uttagen timmedeleffekt. Anmälan om ny abonnemangsnivå ska ske senast den 30 november och vara fastställd senast den 31 december för påföljande år.
 • Abonnemangsavgift erläggs för tecknat abonnemang i anslutningspunkt. Avgift debiteras med 1/12 per månad av den sammanlagda årsavgiften.
 • Överuttag föreligger när det högsta värdet på uttagen timmedeleffekt överskrider den abonnerade effekten och medför debitering av överuttagsavgift. Överuttagsavgift debiteras i december månad (för hela året).
 • Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi. För näringsidkare med högspänningsanslutning gäller NÄT 2012 H och för lågspänning gäller NÄT 2012 N.
Öppna menyn