Avlopp

Borgholm Energi sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av alla kommunala avloppsanläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om cirka 53 mil spillvattenledningar och 7 mil dagvattenledningar. Det finns fyra avloppsreningsverk och ett antal anläggningar för rening av dag- och spillvatten.

Öppna menyn