Avgifter och taxor

Hushåll och privatpersoner lämnar sorterat hushållsavfall utan avgift vid återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta.