Driftstörningar

Här publicerar vi planerade arbeten och akut driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät.

Om du upplever driftstörningar, kontakta oss för att göra en felanmälan eller om du har frågor och funderingar som du vill ha svar på.

Underhåll på vattenledningsnätet i Byxelkrok

Onsdagen den 16 September, underhållsarbetet är färdigt och vattenleveransen är nu återställd.

Vattnet stängs av nu onsdagen den 16 september klockan 10:00 för underhållsarbete.  Arbete beräknas att vara färdigt inom några timmar.

Dricksvattenleveransen är nu återställd. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen. Underhållsarbetet kommer att fortsätta under morgondagen.

Arbetet kommer att påbörjas ca kl 10:00 och beräknas vara färdigt under eftermiddagen.

Tisdagen den 15 september kommer personal från Borgholm Energi att utföra ett underhållsarbete i Byxelkrok som berör Kärrslundsgatan, Byxelkroksvägen och Östra gatan. Under några timmars tid kommer vi att behöva stänga av och släppa på vattnet. Efter avstängningarna kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen.

Tappa gärna upp vatten dagen innan och undvik att tvätta vittvätt det närmaste dygnet.
Tack för visad förståelse!

VA-utbyggnad Hagelstad

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten i Hagelstad. Arbetet påbörjades vecka 23 och beräknas vara klart i september.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

VA-förnyelse Djupvik

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp i Djupvik, Grönvik och Emmetorp. Arbetet påbörjades i januari och beräknas vara klart i oktober.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Inga planerade arbeten att visa.

Inga akuta driftstörningar att visa.

Vattenläcka Grönvik

2020-09-19 kl 10:30 Vattenläckan är nu lagad. Efter utfört arbete kan missfärgat vatten förekomma, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2020-09-19 kl 08:30 Vattenläcka upptäckt i Grönviksområdet. Personal på plats och påbörjat lagningsarbetet. Efter utfört arbete kan missfärgat vatten förekomma, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Avstängning av vatten i Hörninge

Avstängning av vatten i Hörninge

Vi har nu återställt vattenleveransen, det kan förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner. Undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Borgholm Energi behöver stänga av vattnet några timmar i Hörningegatan 31-43.

Vi räknar med att vattnet är tillbaka inom en timme.

Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Underhållsspolning i Grönvik och Grönslunda

Kl. 16:00 Arbetet med underhållsspolningen kommer att fortsätta under onsdagen 9/9.

Kl. 08:30 Vi utför underhållsarbete och underhållsspolning på vattenledningsnätet i Grönsvik och Grönslunda. Det innebär att det blir driftstörningar i vattenleveransen i form av sämre tryck eller inget vatten alls. Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten, spola till dessa försvinner och undvik vittvätt under tiden.

Planerat elavbrott torsdag 3 september Svarteberga

Ett planerat elavbrott kommer att ske torsdag 3 september mellan klockan 09.30-13.00 på grund av reparationsarbete i Svarteberga.

 

Drabbade kunder är i Svarteberga. Är du anmäld till vår sms-tjänst ska du ha fått ett sms eller talmeddelande med information om planerat elavbrott.

 

Strömmen kan återkomma tidvis under arbetets gång, beräknad avslutstid är preliminär och kan komma att förändras.

Fjärrvärme avstängning

Vi kommer stänga av värme och varmvatten i Åkerhagen, tisdagen den 21 juli mellan klockan 08.00 – 16.00 på grund av underhållsarbete.

Vattensituation Byxelkrok

För närvarande är läget ansträngt vid vårt vattenverk i Byxelkrok med minskad produktionskapacitet på grund av försämrad råvattenkvalitet. En kombination av minskad dricksvattenproduktion tillsammans med en för säsongen hög vattenförbrukning gör att vi nu transporterar vatten från vårt vattenverk i Löttorp till Byxelkrok för att kunna säkerställa vattenleveransen. Vattentrycket i vattennätet sänks även nattetid för att ytterligare underlätta situationen.

Läcksökning pågår
Borgholm Energi arbetar intensivt med att lokalisera en vattenläcka i Byxelkrok som vi bedömer även påverkar vattenförbrukningen. För att kontrollera vattenledningarna behöver vi stänga av vattnet områdesvis under kortare stunder. Det kommer att göras nattetid under vecka 29-30.

Efter avstängningen kan det förekomma missfärgat vatten. Spola kallvatten tills dess att vattnet är klart igen och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Du som fastighetsägare kan hjälpa oss att lokalisera läckan genom att kontrollera din egen fastighet. Börja med att titta på din vattenmätare – när alla kranar är avstängda ska vattenmätaren stå helt stilla.
Kontrollera även att toaletter, handfat, varmvattenberedare, egenägda avstängningsventiler eller liknande inte läcker vatten.

Skulle du upptäcka något läckage – meddela oss snarast!

Underhållsarbete och underhållsspolning i Borgholm

Vi utför underhållsarbete på ledningsnätet vatten i Borgholm. För att minimera störningar pågår underhållsspolning i vattenledningsnätet vid Kungsgatan/Östra Kyrkogatan. Det kan förekomma missfärgat vatten i området under den närmsta tiden. Om missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka i Lilla Dalby

Kl. 12:30 Vattenläckan är nu lagad. Det kan förekomma missfärgat vatten men spola tills dess att det försvinner.

En vattenläcka har upptäckts i Lilla Dalby. Reparationsarbeten påbörjas den 2 juli för att laga vattenläckan. Berörda områden som kommer att få driftstörningar i vattenleveransen i form av sämre tryck eller inget vatten alls är Lilla Dalby. Mindre störningar i form av reducerat tryck och flöde, kan förekomma från Emmetorp till Lilla Dalby. Vi jobbar för att få tillbaka vattenleveransen så fort som möjligt. Missfärgat vatten kan förekomma efter reparationsarbetet, spola tills dessa försvinner och undvik tvätta vittvätt.

Underhållsarbete Byxelkrok

Borgholm Energi arbetar med att lokalisera vattenläckor i Byxelkrok. Arbetet kommer utföras natten mellan 25 och 26 juni.

Läcksökningen kan medföra störningar i vattenleveransen i form av minskat tryck och avstängt vatten under en kortare tid.

Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten,  spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.