Driftstörningar

Här hittar du information om planerade, pågående och akuta driftstörningar.

Om du upplever driftstörningar kan du kontakta oss för att göra en felanmälan.

Vill du få SMS när driftstörningar gällande elnät, fjärrvärme eller vatten och avlopp drabbar din fastighet? I vår SMS-tjänst kan du även registrera flera fastigheter och avregistrera dig om du inte längre vill få SMS-utskick. Läs mer om driftinformation via SMS.

VA förnyelse Alvarsdal

Borgholm Energi förnyar vatten- och avloppsledningsnätet i Alvarsdal. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2023.

Västra Alvarsdalsvägen delvis avstängd, omledning av trafik enligt skyltning.

Utbyggnad VA Borgholm – Kårehamn 1B

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn. Det är ett omfattande arbete som kommer utföras i etapper. Etapp 1B påbörjas i mitten av maj och beräknas vara slutfört slutet av december 2022.

Etappen är planerad enligt nedan. Övriga veckor sker grävarbete i åkermark.

Vecka 25-27 Norra infarten, vidare grävning i skogsmark samt grävning i åkermark i Solberga.

Vecka 32-35 Kolstad Smedgata, Håpegatan, Västhorvagatan, Kolstad Kyrkgata, Hörningegatan, Skålegrindsvägen.

Vecka 36-39 Fornanders Väg, Skogshyttevägen,

Vecka 39-42 Norra infarten, Ängsgatan.

Vecka 40-45 installation av pumpstation i Solberga och på Ängsgatan.

Mellan vecka 45-52 sker provtryckning och återställning.

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn 1A

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

Arbetet påbörjas i januari 2021 då vi påbörjar grävningsarbetet från reningsverket i Borgholm fram till Kapelludden.

I februari fortsätter arbetet från marknadsplatsen längs med Norra infarten fram till Ängsgatan. Grävningen kommer att ske på södra sidan av Norra infarten.

Det är framförallt Norra infarten och Per Lindströms Väg som påverkas av arbetet. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för trafiken och infarten till Sjöstugeområdet från Norra infarten kommer att få en tillfällig infart. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Nyläggning av råvattenledning Strömmen och Lindby kanal

Borgholm Energi har precis startat upp projekteringen av en ny råvattenledning mellan Strömmen och Lindby kanal. Vår ambition är att påbörja arbetet så fort det är möjligt. Vi har kontaktat alla berörda markägare för att få in era synpunkter på ledningens sträckning.

Utbyggnad Högsrum

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum.

Arbetet är planerat att påbörjas under hösten 2022.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Inga akuta driftstörningar att visa.

Elavbrott centrala Borgholm

Just nu har vi ett pågående strömavbrott i delar av centrala Borgholm, störningen berör cirka 800 kunder.

Strömmen återställd till samtliga kunder 08.15.

Vattenläcka Kårehamn

Kl. 13:25 Vattenläckan är nu lagad. Det kan förekomma missfärgat vatten men se till och spola vatten tills missfärgningen försvinner.

En vattenläcka har upptäckts vid nedfarten till Kårehamn. Arbetet med att laga läckan kommer påbörjas under morgonen och pågå under hela dagen. Under arbetets gång kommer vi att stänga vattenleveransen. Om du behöver vatten så finns möjligheten att hämta vatten vid en vattentank på adressen Arbelundagatan 10. När reparationsarbetet är klart och vattenleveransen är tillbaka kan vattnet vara missfärgat. Spola till missfärgningen försvinner.

Stängningsdag Böda

Onsdagen den 28 september håller våra återvinningscentraler i Böda och Kalleguta stängt pga utbildning av personal.

Du hittar våra öppettider här på hemsidan eller i vår app.

Stängningsdag Kalleguta

Onsdagen den 28 september håller våra återvinningscentraler i Böda och Kalleguta stängt pga utbildning av personal.

Du hittar våra öppettider här på hemsidan eller i vår app.

Vattenavstängning delar av Köpingsvik

Torsdag 22 september kommer vi att utföra omkopplingsarbeten på vattenledningsnätet på Klockslätten i Köpingsvik. Arbetet berör fastigheterna på Klockslätten 1-12, Sandlotten 1-18, Boställsgatan 1-15, Skrivaregatan 1-8.

Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden. Tack för visad förståelse.

Trafikstörning Norra Infarten

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

Vi inleder nu avslutande grävarbete på första etappen vilket innebär att från måndag 12 september fram till fredag 23 september så kommer Norra Infarten mellan Ängsgatan och Sjöstugevägen att vara avstängd för genomfart. Omledning av trafik enligt skyltning.

Vattenläcka Kolstad

Kl. 20:00 Vattenläckan är nu lagad. Efter utfört arbete kan det förkomma missfärgat vatten spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden

kl. 18:15 Vattenläckan lokaliserad och omdirigering av vattnet är utfört. Områdena Borgholm, Rosenfors och Kolstad kan uppleva dåligt tryck, inget tryck alls och missfärgat vatten. Reparationsarbetena kommer att påbörjas.

Vattenläcka upptäckt i Kolstad, personal på väg för att påbörja reparationsarbetet. Drabbade områden Kolstad, Borgholm och Köpingsvik. Under reparationsarbetet kan det förekomma dåligt tryck, inget tryck alls och missfärgat vatten.

Vattenläcka Dödevi

12:00 Vattenleveransen återställd till alla kunder. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten, undvik att tvätta vittvätt under den tiden.

9:30 Vi har isolerat läckan och återställt leveransen i huvudledningsnätet. 3 fastigheter i Dödevi kommer att ha driftstörning i form av avstängd leverans under reparation av läckan.

Extern aktör har grävt av en vattenledning i Dödevi, personal är på väg för att reparera läckan.

Under tiden kan det förekomma driftstörningar i form av sänkt tryck eller utebliven leverans från Dödevi och norrut mot Böda.

Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten, undvik att tvätta vittvätt under den tiden.

Trafikstörning Kolstad Kyrkgata

Borgholm Energi schaktar nya vatten och avloppsledningar över vägen vid Kolstad Kyrkgata/Håpegatan.

Vägen är avstängd för genomfart tills arbetet är färdigt.

Tack för visad förståelse.

Vattenläcka Bredsättra.

En vattenläcka har upptäckts vid Skålegrindsvägen i Köpingsvik. Personal finns på plats för att laga läckan. Under tiden vi lagar läckan kommer det att vara störningar i vattenleveransen i området. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

 

 

 

Elavbrott Borgholm

24/8 00:17 Efter felsökning har nu alla kunder ström tillbaka.

23/8 kl. 23:20 Pågående strömavbrott i vårt elnätsområde. Felsökning pågår.

Elavbrott Borgholm

Måndag 22 augusti kl. 10.19 drabbades samtliga kunder i vårt nätområde av ett strömavbrott. Tekniker skickades ut och strömmen var återställd till samtliga vid kl. 11.15.

Akut vattenläcka Köpingsvik

24/8 Fortsatt reparation av vattenläckan krävs idag. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av. Detta påverkar fastigheter på Johan Hinriks Gata 1-6, Emers Gata 3-12, Kolstad Kyrkgata 7-19.

23/8 En vattenläcka har upptäckts på John Hinriks Gata i Köpingsvik. Arbetet med att laga läckan kommer att påbörjas under dagen.

Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av. Detta påverkar fastigheter på Johan Hinriks Gata 1-6, Emers Gata 3-12, Kolstad Kyrkgata 7-19.

Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Med vänliga hälsningar

Borgholm Energi AB

Försenad latrinhämtning

På grund av sjukdom bland personal har vår entreprenör problem med de inplanerade latrinhämtningarna under vecka 33 – dessa kommer istället att utföras under vecka 34.

Tack för visad förståelse!

Störning av vattenleveransen Sandvik

220816 – På grund av åska och elavbrott så var det en driftstörning i vattenleveransen mellan 03:15-05:15

Öppna menyn