Driftstörningar

Här publicerar vi planerade arbeten och akut driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät.

Om du upplever driftstörningar, kontakta oss för att göra en felanmälan eller om du har frågor och funderingar som du vill ha svar på.

Underhållsarbete och underhållsspolning i Borgholm

Vi utför underhållsarbete på ledningsnätet vatten i Borgholm. För att minimera störningar pågår underhållsspolning i vattenledningsnätet vid Kungsgatan/Östra Kyrkogatan. Det kan förekomma missfärgat vatten i området under den närmsta tiden. Om missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

VA-utbyggnad Hagelstad

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten i Hagelstad. Arbetet påbörjades vecka 23 och beräknas vara klart i september.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

VA-förnyelse Djupvik

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp i Djupvik, Grönvik och Emmetorp. Arbetet påbörjades i januari och beräknas vara klart i oktober.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Planerat underhållsarbete i Solberga

Måndagen den 6 juli kommer personal från Borgholm Energi att utföra ett underhållsarbete i området kring Ortstigen, Ålfiskaregatan samt Abborrstigen. Under dagen kommer vi att behöva stänga av och släppa på vattnet upprepade gånger. Efter avstängningarna kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen.

Tappa gärna upp vatten dagen innan och undvik att tvätta vittvätt det närmaste dygnet.
Tack för visad förståelse!

VA-förnyelse Södra Esplanaden

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i Borgholm. Vi påbörjar grävningsarbetet på Södra Esplanaden. Arbetet startar i början av vecka 25 och beräknas pågå i cirka två veckor.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Vattenläcka i Lilla Dalby

Kl. 12:30 Vattenläckan är nu lagad. Det kan förekomma missfärgat vatten men spola tills dess att det försvinner.

En vattenläcka har upptäckts i Lilla Dalby. Reparationsarbeten påbörjas den 2 juli för att laga vattenläckan. Berörda områden som kommer att få driftstörningar i vattenleveransen i form av sämre tryck eller inget vatten alls är Lilla Dalby. Mindre störningar i form av reducerat tryck och flöde, kan förekomma från Emmetorp till Lilla Dalby. Vi jobbar för att få tillbaka vattenleveransen så fort som möjligt. Missfärgat vatten kan förekomma efter reparationsarbetet, spola tills dessa försvinner och undvik tvätta vittvätt.

Inga akuta driftstörningar att visa.

Underhållsarbete Byxelkrok

Borgholm Energi arbetar med att lokalisera vattenläckor i Byxelkrok. Arbetet kommer utföras natten mellan 25 och 26 juni.

Läcksökningen kan medföra störningar i vattenleveransen i form av minskat tryck och avstängt vatten under en kortare tid.

Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten,  spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka centrala Borgholm

13:00
Vattenläckan är nu lagad och normal leverans är återställd. Det kan förekomma missfärgat vatten i Borgholm under det närmsta dygnet. Vi utför spolning på ledningsnätet vid parkeringen isrinken för att minimera de störningar. Om missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

07.00
Vi har upptäckt en vattenläcka i Borgholm, Norra infarten i höjd med gamla mejeriet. Det kommer innebära störningar i vattenleveransen och trafiken under dagen.

Vi jobbar på att dirigera vatten för att minimera störningar. Reparationsarbete påbörjas inom kort.

Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten,  spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.