Driftstörningar

Här publicerar vi planerade arbeten och akut driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät.

Om du upplever driftstörningar, kontakta oss för att göra en felanmälan eller om du har frågor och funderingar som du vill ha svar på.

Utbyggnad Vedbyskogsvägen 19-30

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp på Vedbyskogsvägen 19-30. Arbetet påbörjas vecka 50 och beräknas vara klart under Januari 2021.

2020-12-18 Arbetet kommer att pausas över julhelgen och återupptas efter nyår.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer vägen att vara avstängd. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn A

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

Arbetet påbörjas i januari 2021 då vi påbörjar grävningsarbetet från reningsverket i Borgholm fram till Kapelludden.

I februari fortsätter arbetet från marknadsplatsen längs med Norra infarten fram till Ängsgatan. Grävningen kommer att ske på södra sidan av Norra infarten.

Det är framförallt Norra infarten och Per Lindströms Väg som påverkas av arbetet. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för trafiken och infarten till Sjöstugeområdet från Norra infarten kommer att få en tillfällig infart. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Förnyelse och utbyggnad Kvarngatan

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området kring Kvarngatan.  Arbetet påbörjas i januari 2021 och beräknas vara klart i juni samma år.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

VA-förnyelse Stenninge

Borgholm Energi förnyar och förstärker vattenledningsnätet i Stenninge.
Arbetet kommer att påbörjas måndagen vecka 46 och beräknas vara färdigt i slutet av vecka 51. Gator som kommer att påverkas av arbetet är Hyttstigen 6-18 samt Lövängsvägen 1-6.

Under arbetets gång kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

2020-12-31 Projektet är färdigt, slutasfaltering under 2021.

2020-12-18 Vi har nu grävt färdigt ledningsnätet och håller på med återställning.

2020-11-30 kl.14:30 Under tisdagen den 1/12 och onsdagen den 2/12 mellan 07:00-16:00 kommer vi att behöva stänga av Lövängsvägen för trafik mellan Stenningevägen och Persnäskyrkväg. Följ skyltningen.

Under onsdagen 2/12 kommer ett omkopplingsarbete att utföras på vattenledningsnätet och vi kommer att behöva stänga av vattnet för fastigheter på Hyttstigen och Lövängsvägen 1-13. Arbetet planeras att påbörjas kl. 08:00 till 15:00. Efter utfört arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Utbyggnad och sanering Nydala, Vikingavägen m.fl.

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området Nydala, Skogsvägen, Vikingavägen m.fl. Arbetet påbörjas i oktober och beräknas vara klart i april 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

 

Planerad avstängning vatten.

Måndag den 12 April kommer vi att behöva stänga av vattnet på Nydalagatan och Rungatan 14 på grund av omkopplingsarbeten på dricksvattenledningsnätet. Efter avslutat arbete kan det förekomma luft och missfärgat vatten i ledningsnätet. Spola till det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Utbyggnad Högsrum

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum.

Arbetet är planerat att påbörjas under sommaren 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Utbyggnad Hjälmstad

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten i Hjälmstad. Arbetet planeras starta i mitten av april och beräknas pågå under en månads tid.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Inga akuta driftstörningar att visa.

Vattenläcka Kvarngatan

210407 kl 18:00 läckan är lagad.

Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

210407 kl 15:30 Vattenläcka upptäckt på Kvarngatan i Borgholm. Personal på plats för att påbörja reparationsarbetet. Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka Kvarngatan i Borgholm

kl. 13:00 Vattenläckan är lagad. Det kan uppstå missfärgat vatten efter att läckan är lagad, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

kl 12:25 Vattenläcka upptäckt på Kvarngatan i Borgholm. Personal på plats för att påbörja reparationsarbetet. Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka i Föra

Kl. 15:30 Reparationsarbetet med att laga läckan beräknas bli klar under fredagskvällen. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl. 08:30 Det är en vattenläcka i området Lundernagatan i Föra. Vilket innebär att det blir driftstörningar under dagen i vattenleveransen för fastigheterna anslutna längs med Lundernagatan . Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Avstängning av vatten på Folkparksvägen

Fredag den 26 Mars kommer vi att behöva stänga av vattnet på Folkparksvägen 3 till 9 på grund av omkopplingsarbeten på dricksvattenledningsnätet. Efter avslutat arbete kan det förekomma luft och missfärgat vatten i ledningsnätet. Spola till det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Förnyelse och utbyggnad Kvarngatan

2021-03-23 kl 13:00 – 16:00 Vattenleveransen kommer vara avstängd under eftermiddagen för fastigheter som ingår i projektet med förnyelse och utbyggnad vid Kvarngatan. När vattenleveransen är tillbaka kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka Kvarngatan

2021-03-22 kl 10:26 Vattenläcka upptäckt på Kvarngatan i Borgholm. Personal på plats för att påbörja reparationsarbetet. Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Berörda områden är Kvarngatan, Trädgårdsgatan och Köpmangatan. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka i Unnestad

2021-03-23 kl. 15:00 Vattenläckan är lagad och vattenleveransen är tillbaka. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2021-03-23 kl 08:30 Det är en vattenläcka i området Unnestad. Vilket innebär att det blir driftstörningar i vattenleveransen i Unnestad. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Störningar i vattenleveransen vid Ängsgatan, Sandgatan, Vikingavägen och Skogsvägen

Kl 13:00 Arbetet är färdigt och vattenleveransen är återställd till det normal i området.

Kl 10:30 Det kommer att bli störningar i vattenleveransen vid Ängsgatan, Sandgatan, Vikingavägen och Skogsvägen under förmiddagen fram till kl 13:00. Driftstörningen beror på omkopplingsarbete som måste göras på vattenledningsnätet. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och och luft i ledningsnätet, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

 

Vattenläcka Kolstad Kyrkgata

Vi har upptäckt en vattenläcka vid Kolstad Kyrkgata och vi måste stänga av vattnet i området. Vattenleveransen stängs av på följande adresser, Johan Hinriks Gata 2-5, Emers Gata 2-12, Kolstad Kyrkgata 7-19.

Vi arbetar för att få tillbaka vattenleveransen så fort som möjligt. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Underhållsarbete Böda

Vattenleveransen i norra delen av Böda kommer att påverkas av ett underhållsarbete på elnätet. Det kan tidvis vara sämre tryck än vanligt. Vi räknar med att vattenleveransen ska vara återställd till det normala på Onsdag den 3 Mars.

Tack för visad förståelse.

Planerat fjärrvärmeavbrott i Åkerhagen

2021-03-03 Det planerade avbrottet utförs fredagen den 5 mars med start klockan 08.00.

Borgholm Energi genomför ett omkopplingsarbete i fjärrvärmeledningsnätet i Åkerhagen. Det innebär att du kommer att vara utan värme och varmvatten. Alla berörda kunder får inför avstängningen ett brev skickat till sig per post.

Arbetet kommer att utföras någon gång mellan onsdagen 3 mars till fredagen 5 mars. Arbetet kommer att starta vid 08.00 och beräknas ta upp till en arbetsdag. Vi uppdaterar informationen kring arbetet löpande här på hemsidan. Inför avstängningen skickar vi även en driftstörning via SMS, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss.

Vi kommer att göra allt vi kan för att du ska få tillbaka värme och varmvatten så snabbt som möjligt och under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Vi hoppas att det tillfälliga avbrottet inte orsakar allt för stora besvär.

Underhållsarbete Sandvik vattenverk

Det pågår ett underhållsarbete vid vattenverket i Sandvik. Under tiden kommer dricksvatten att ledas om från våra andra vattenverk i Löttorp och Köpingsvik.

Du som kund i området kan periodvis uppleva sämre vattentryck och det kan hända att vi behöver stänga av och släppa på vattnet. Efter avstängningarna kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen.

Tack för visad förståelse!

Missfärgat vatten i Nydala

I samband med underhållsarbetena vi gör på Vikingavägen och i Nydala området så kan det förekomma missfärgat vatten i området. Vi håller på att spola huvudledningsnätet för att få bort missfärgningen.

Skulle ni få missfärgat vatten i ledningar på er fastighet så spola tills det försvinner. Det är inte farligt att dricka vattnet. Men undvik att tvätta vittvätt under tiden.

 

Omkoppling av vatten på Kvarngatan.

2021-02-18 Vi är nu färdiga med omkopplingarna och vattenleveransen är återställd. Det kan förekomma missfärgat vatten och luft i ledningssystemet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2021-02-18 Omkopplingsarbetena fortsätter under dagen ifrån klockan nio. Beräknas vara färdigt under dagen.

2021-02-16 Omkopplingsarbetena kommer att utföras imorgon Onsdag istället vid samma klockslag.

Under morgondagen kommer vi att behöva stänga av vattnet till din fastighet ifrån klockan 09:00. Detta gäller för fastigheter längs med Kvarngatan 15-23 och Trädgårdsgatan 2-5. Vi arbetar för att få tillbaka vattenleveransen så fort som möjligt.

Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Öppna menyn