Driftstörningar

Här publicerar vi planerade arbeten och akut driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät.

Om du upplever driftstörningar, kontakta oss för att göra en felanmälan eller om du har frågor och funderingar som du vill ha svar på.

Renspolning onsdag 27/11 är för berörda framflyttad

Renspolning för berörda onsdag 27/11 är framflyttad i cirka två veckor på grund av tekniska problem. Det berör följande områden: Hällstigen 4-60, Sikgatan 1-19, Mörtstigen 4-14, Gäddstigen 2-8, Stenstigen 1-17, Rödstensgatan 2-10, Rösestigen 1-6, Bergstigen 1-6.

På grund av renspolning finns vattentank utplacerad i Köpingsvik

Borgholm Energi har placerat en dricksvattentank på kyrkans parkering i Köpingsvik (Kyrkallén 2).

Renspolning av vattenledningsnätet i Borgholm och Köpingsvik

Från och med oktober till och med januari 2022 utför vi renspolning av vattenledningsnätet i Borgholm och Köpingsvik. Arbetet är en del av vårt löpande underhållsarbete för att kunna fortsätta erbjuda dricksvatten av hög kvalitet. Vattenledningarna rengörs med hjälp av en blandning av vatten och tryckluft. Under denna period kan det förekomma luftstötar och missfärgat vatten när boende öppnar vattenkranar eller spolar toaletter. Missfärgningen är inte farlig men undvik att dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.  Vi kommer att skicka ut separat information om när just din fastighet påverkas av vårt arbete. Arbetet utförs av Svapipe på uppdrag av Borgholm Energi. Läs mer här.

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn A

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

Arbetet påbörjas i januari 2021 då vi påbörjar grävningsarbetet från reningsverket i Borgholm fram till Kapelludden.

I februari fortsätter arbetet från marknadsplatsen längs med Norra infarten fram till Ängsgatan. Grävningen kommer att ske på södra sidan av Norra infarten.

Det är framförallt Norra infarten och Per Lindströms Väg som påverkas av arbetet. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för trafiken och infarten till Sjöstugeområdet från Norra infarten kommer att få en tillfällig infart. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Förnyelse och utbyggnad Kvarngatan

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området kring Kvarngatan.  Arbetet påbörjas i januari 2021 och beräknas vara klart i juni samma år.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Nyläggning av råvattenledning Strömmen och Lindby kanal

Borgholm Energi har precis startat upp projekteringen av en ny råvattenledning mellan Strömmen och Lindby kanal. Vår ambition är att påbörja arbetet så fort det är möjligt. Vi har kontaktat alla berörda markägare för att få in era synpunkter på ledningens sträckning.

Utbyggnad Högsrum

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum.

Arbetet är planerat att påbörjas under sommaren 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Vattenläcka på Rödstensgatan

18:49 Det är en vattenläcka på Rödstensgatan och vi behöver stänga av vattnet för att laga läckan. Vattnet stängs av på Rösestigen 1-6, Bergstigen 1-6, Rödstensgatan 8-20. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka i Gärdslösa

Kl. 15:30 Läckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan det förkomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet spola tills detta försvinner.

Kl. 08:15 Vi har en vattenläcka i Gärdslösa på gamla bygatan och behöver stänga av vattnet medan vi lagar läckan. Fastigheterna i områdena Södra Gärdslösa, Sättra, Högtomta, Jordsläta, Övre och Nedra Bägby, Långlöt, Himmelsberga, Åstad och Folkeslunda kommer att få driftstörningar i vattenleveransen i form av missfärgat vatten, sämre tryck och helt utan vatten. Efter avslutat arbete kan det förkomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Tack för visad förståelse.

Kl 06:40 Vattenläcka upptäckt på sträckan mellan Störlinge och Folkeslunda personal är på väg ut för att lokalisera läckan.

Renspolning av vattenledningsnätet pågår i Borgholm och Köpingsvik

Från och med oktober till och med januari 2022 utför vi renspolning av vattenledningsnätet i Borgholm och Köpingsvik. Arbetet är en del av vårt löpande underhållsarbete för att kunna fortsätta erbjuda dricksvatten av hög kvalitet. Vattenledningarna rengörs med hjälp av en blandning av vatten och tryckluft. Under denna period kan det förekomma luftstötar och missfärgat vatten när boende öppnar vattenkranar eller spolar toaletter. Missfärgningen är inte farlig men undvik att dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.  Vi kommer att skicka ut separat information om när just din fastighet påverkas av vårt arbete. Läs mer här.

Vattenläcka på Hanverkaregatan

211026, läckan är nu lagad och vattenleveransen är återställd. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgningar och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Det har inträffat en vattenläcka i korsningen Hantverkaregatan, Kungsgatan och vi måste stänga av vattnet till din fastighet inom kort. Vi arbetar för att få tillbaka vattnet så fort som möjligt. Se till att alla vattenkranar är stängda medan arbetet pågår. Direkt efter arbetet kan vattnet upplevas grumligt. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15 minuter.

Vattenläcka Sandvik-Södvik

211016 kl. 05:00 Läckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden

20:25 Läckan är frilagd och reparation påbörjas, under denna tid kommer stora delar av Södvik att ha störningar i vattenleveransen. Delar kommer att vara utan vatten. Tank finns på Gamla Vägen 32. Vi räknar med återställd leverans runt midnatt. Det kan förekomma missfärgat vatten efter, spola tills de försvinner.

 

15:16 Läckan är lokaliserad till Östra Södvik 4, Vi placerar ut en tank med dricksvatten vid Gamla Vägen 32 så det går att hämta vatten där ifrån klockan 18.

Kl. 09:00 Vi har lokaliserat läckan till området vid Gamla vägen 24-32 i Södvik, när vi hittar läckan så behöver vi stänga av vattnet i området för att laga läckan. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

211014 Kl. 02:00 Vattenläcka upptäckt i Sandvik-Södviks området. Personal ute och letar efter läckan

Försenad hämtning slam

På grund av sjukdom upplever vi just nu förseningar i hämtning av slam.

Schemalagda slamtömningar som skulle ha utförts vecka 37 kommer att tömmas så snart det är möjligt – berörda kunder får information via brev.

Tack för visad förståelse!

Försenad sophämtning 13-14 september

På grund av tillfällig personalbrist har vi svårt att hinna tömma alla sopkärl som planerat måndag och tisdag(13-14 september), det kan därför hända att du får ditt kärl tömt dagen efter ordinarie hämtningsdag. Har du inte fått ditt sopkärl tömt – låt det stå framme tills det är tömt. Tack för visad förståelse!

Problem med avloppslukt i fastigheter i Stora Rör

Vissa husägare upplever avloppslukt på grund av ett renoveringsarbete av lokala spillvattensledningar. Problemet åtgärdas enklast genom att du som husägare kontrollerar att samtliga vattenlås, avluftare och övriga delar av din fastighets spillvattenledningsnät är helt och fungerar som det ska.

Öppna menyn