Driftstörningar

Här publicerar vi planerade arbeten och akut driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät.

Om du upplever driftstörningar, kontakta oss för att göra en felanmälan eller om du har frågor och funderingar som du vill ha svar på.

VA-förnyelse Stenninge

Borgholm Energi förnyar och förstärker vattenledningsnätet i Stenninge.
Arbetet kommer att påbörjas måndagen vecka 46 och beräknas vara färdigt i slutet av vecka 51. Gator som kommer att påverkas av arbetet är Hyttstigen 6-18 samt Lövängsvägen 1-6.

Under arbetets gång kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Underhållsarbete Köpingsvik

Under vecka 47-48 kommer personal från Borgholm Energi att utföra ett underhållsarbete i Köpingsvik. Berörda områden är Kolstad Kyrkgata, Emers Gata, John Henriks Gata, Jätten Tings Gata, Alguréns Väg, Solhyddan, Grönhags Camping, Pensionatvägen, Skurkvarnsvägen, Badgatan och Släntstigen.

Planerat arbete utförs vardagar mellan klockan 7 – 16. Under den tiden kommer vi att behöva stänga av och släppa på vattnet vilket orsakar dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter avstängningarna kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen. Vi kommer under arbetet att placera ut vattentankar vid Solhyddan samt Emers Gata – Kolstad Kyrkgata.

Tappa gärna upp vatten inför arbetet och undvik att tvätta vittvätt det närmaste dygnet efter avstängningarna. Tack för visad förståelse!

2020-11-25 kl. 14:30 Imorgon torsdag den 26 november kommer vi behöva stänga vattnet mellan kl. 08:00-12:00 för berörda områden som Kolstad Kyrkgata 7-19, Emers Gata, John Hinriks Gata. Efter avstängningarna kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när man spolar i kranen.

2020-11-23 kl. 15:00 Vattenleveransen är nu tillbaka i området. Det kan det uppstå missfärgningar i vattnet efter utfört arbete. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen.

2020-11-23 kl. 07:30 Under dagen kommer vattenleveransen i följande område vara begränsat Kolstad Kyrkgata 23-55, Släntstigen, Björkhorvagatan och Skinnhorvagatan. Det kan förekomma dåligt tryck, inget tryck alls och förkomma missfärgat vatten. Avstängning och omledning av vattnet planeras till kl. 09:30 och arbetet är planerat att vara färdigt kl 16:00.

2020-11-18 kl. 15:00 Vattenleveransen är nu tillbaka i området. Det kan det uppstå missfärgningar i vattnet efter utfört arbete. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen.

2020-11-17 kl. 14:00 Imorgon onsdag den 18 november kommer vi behöva stänga vattnet mellan kl. 08:00-15:00 för berörda områden som Hällstigen, Släntstigen, Simstigen, Badgatan och  Köpingevägen. Efter avstängningarna kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när man spolar i kranen.

2020-11-16 kl. 12:30 Vi kommer att behöva stänga av vattnet för berörda områden Kolstad Kyrkgata, Emers Gata, John Henriks Gata, Jätten Tings Gata, Solhyddan, Grönhags Camping, Pensionatvägen, Skurkvarnsvägen. Vi beräknar att stänga vattenleveransen mellan 13:00 till 16:00. Efter avstängningarna kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen.

2020-11-16 kl.15:00 Vattenleveransen är nu tillbaka i området. Det kan det uppstå missfärgningar i vattnet efter utfört arbete. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen.

 

Kontroll av spillvattenanslutningar i Böda

Alla fastigheter i Böda som är anslutna till kommunalt ledningsnät för avlopp omfattas av en kommande inventering som Svapipe AB utför på uppdrag av Borgholm Energi. Arbetet beräknas börja vecka 47 och pågår fram till vecka 51.

För att undersöka anslutningarna används rök som tillförs i ledningsnätet utanför fastigheten. Röken tar sig sedan upp genom exempelvis stuprör och brunnar. Denna är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut. Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten för att undvika att röken kommer in i din fastighet. Glöm inte de golvbrunnar som inte används, exempelvis i källaren, pannrummet eller i garaget.

VA utbyggnad och sanering Nydala, Vikingavägen m.fl.

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området Nydala, Skogsvägen, Vikingavägen m.fl. Arbetet påbörjas i oktober och beräknas vara klart i april 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

 

VA-utbyggnad Fåkvägen

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp på Fåkvägen 27-22. Arbetet påbörjades vecka 40 och beräknas vara klart vecka 44.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer vägen att vara avstängd. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

 

VA-förnyelse Djupvik

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp i Djupvik, Grönvik och Emmetorp. Arbetet påbörjades i januari och beräknas vara klart i oktober.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

VA Utbyggnad Borgholm – Kårehamn A

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

Arbetet påbörjas i januari 2021 då vi påbörjar grävningsarbetet från reningsverket i Borgholm fram till Kapelludden.

I februari fortsätter arbetet från marknadsplatsen längs med Norra infarten fram till Ängsgatan. Grävningen kommer att ske på södra sidan av Norra infarten.

Det är framförallt Norra infarten och Per Lindströms Väg som påverkas av arbetet. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för trafiken och infarten till Sjöstugeområdet från Norra infarten kommer att få en tillfällig infart. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

VA Kvarngatan förnyelse och utbyggnad

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området kring Kvarngatan.  Arbetet påbörjas i januari 2021 och beräknas vara klart i juni samma år.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Inga akuta driftstörningar att visa.

Omkopplingsarbeten på Vikingavägen i Borgholm

Måndag den 16 November klockan 09:00 kommer vi att behöva stänga av vattnet till fastigheterna på Vikingavägen 1-11 på grund av omkopplingsarbeten. Vi räknar med att vattenleveransen ska vara fullt återställd tills klockan 13:00.

Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Omkopplingsarbeten på vattenledninsnätet i Emmetorp

Under morgondagen Torsdag 12 november  ca kl. 09:00 så kommer vi att utföra omkopplingsarbeten på dricksvattenledningsnätet i Emmetorp. Det kommer att medföra avbrott i vattenleveransen. Det gäller samtliga fastigheter på Södra och Norra Emmetorpsgatan. Vi räknar med att vattenleveransen ska vara återställd efter ett par timmar.

Efter avslutat arbete så kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden. Tack för visad förståelse.

Driftstörningar i vattenleveransen Köpingsvik, Störlinge och Bredsättra

En extern aktör har grävt av vattenledningen i Bredsättra under tisdagskvällen. Vattenledningen är lagad. Det kan nu förekomma missfärgat vatten i områdena Köpingsvik, Ramsättra, Störlinge och Bredsättra. Om vattnet är missfärgat spola vatten tills dessa försvinner.

Vattenläcka i Rälla

2020-10-20 kl 19:30 Vattenläckan Rällavägen är nu lagad och normal leverans återställd. Det kan förekomma missfärgat vatten under det närmsta tiden, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2020-10-20 kl 13:15 Vattenläcka upptäckt vid Rällavägen 9, personal är på plats och har påbörjat reparationsarbetet. De fastigheter som berörs av driftstörningen är  Rällavägen 1-9. Det kan förekomma störningar i vattenleveransen i form av missfärgat vatten och sämre vattentryck under reparationsarbetet. Undvik att tvätta kläder under tiden.

Vattenläcka Borgholm

2020-10-06 kl 10:30 Reparationsarbetet är klart. Vattenleveransen är nu tillbaka men missfärgat vatten kan förekomma. Spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2020-10-06 kl 06:30 Vattenläcka upptäckt på Sandgatan i Borgholm, personal på plats och påbörjat reparationsarbetet. Missfärgat vatten och sämre tryck kan upplevas under reparationsarbetet.

VA utbyggnad och sanering Nyborgsgatan 1-6

Borgholm Energi bygger ut ledningsnät och sanerar vatten-, avlopps- och dagvattenledningar längs med Nyborgsgatan 1-6 i Borgholm. Arbetet påbörjas måndag vecka 40 och beräknas pågå i cirka två månader.

Vi kommer samtidigt utföra underhåll på ledningsnätet vilket kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Vattenläcka Grönvik

2020-09-19 kl 10:30 Vattenläckan är nu lagad. Efter utfört arbete kan missfärgat vatten förekomma, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2020-09-19 kl 08:30 Vattenläcka upptäckt i Grönviksområdet. Personal på plats och påbörjat lagningsarbetet. Efter utfört arbete kan missfärgat vatten förekomma, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Avstängning av vatten i Hörninge

Avstängning av vatten i Hörninge

Vi har nu återställt vattenleveransen, det kan förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner. Undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Borgholm Energi behöver stänga av vattnet några timmar i Hörningegatan 31-43.

Vi räknar med att vattnet är tillbaka inom en timme.

Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Underhåll på vattenledningsnätet i Byxelkrok

Onsdagen den 16 September, underhållsarbetet är färdigt och vattenleveransen är nu återställd.

Vattnet stängs av nu onsdagen den 16 september klockan 10:00 för underhållsarbete.  Arbete beräknas att vara färdigt inom några timmar.

Dricksvattenleveransen är nu återställd. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen. Underhållsarbetet kommer att fortsätta under morgondagen.

Arbetet kommer att påbörjas ca kl 10:00 och beräknas vara färdigt under eftermiddagen.

Tisdagen den 15 september kommer personal från Borgholm Energi att utföra ett underhållsarbete i Byxelkrok som berör Kärrslundsgatan, Byxelkroksvägen och Östra gatan. Under några timmars tid kommer vi att behöva stänga av och släppa på vattnet. Efter avstängningarna kan det uppstå missfärgningar i vattnet. Missfärgningarna är ofarliga och försvinner när du spolar i kranen.

Tappa gärna upp vatten dagen innan och undvik att tvätta vittvätt det närmaste dygnet.
Tack för visad förståelse!

Underhållsspolning i Grönvik och Grönslunda

Kl. 16:00 Arbetet med underhållsspolningen kommer att fortsätta under onsdagen 9/9.

Kl. 08:30 Vi utför underhållsarbete och underhållsspolning på vattenledningsnätet i Grönsvik och Grönslunda. Det innebär att det blir driftstörningar i vattenleveransen i form av sämre tryck eller inget vatten alls. Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten, spola till dessa försvinner och undvik vittvätt under tiden.

Planerat elavbrott torsdag 3 september Svarteberga

Ett planerat elavbrott kommer att ske torsdag 3 september mellan klockan 09.30-13.00 på grund av reparationsarbete i Svarteberga.

 

Drabbade kunder är i Svarteberga. Är du anmäld till vår sms-tjänst ska du ha fått ett sms eller talmeddelande med information om planerat elavbrott.

 

Strömmen kan återkomma tidvis under arbetets gång, beräknad avslutstid är preliminär och kan komma att förändras.

Öppna menyn