Driftstörningar

Här hittar du information om planerade, pågående och akuta driftstörningar.

Om du upplever driftstörningar kan du kontakta oss för att göra en felanmälan.

Vill du få SMS när driftstörningar gällande elnät, fjärrvärme eller vatten och avlopp drabbar din fastighet? I vår SMS-tjänst kan du även registrera flera fastigheter och avregistrera dig om du inte längre vill få SMS-utskick. Läs mer om driftinformation via SMS.

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn A

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

Arbetet påbörjas i januari 2021 då vi påbörjar grävningsarbetet från reningsverket i Borgholm fram till Kapelludden.

I februari fortsätter arbetet från marknadsplatsen längs med Norra infarten fram till Ängsgatan. Grävningen kommer att ske på södra sidan av Norra infarten.

Det är framförallt Norra infarten och Per Lindströms Väg som påverkas av arbetet. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för trafiken och infarten till Sjöstugeområdet från Norra infarten kommer att få en tillfällig infart. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Nyläggning av råvattenledning Strömmen och Lindby kanal

Borgholm Energi har precis startat upp projekteringen av en ny råvattenledning mellan Strömmen och Lindby kanal. Vår ambition är att påbörja arbetet så fort det är möjligt. Vi har kontaktat alla berörda markägare för att få in era synpunkter på ledningens sträckning.

Utbyggnad Högsrum

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum.

Arbetet är planerat att påbörjas under sommaren 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Vattenläcka Vässby

kl.15:20 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka upptäckt i Vässby, personal på plats för att påbörja reparationsarbetet. Driftstörningar kan förekomma under arbetet. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka Borgholm

Kl. 17:30 Vattenläcka på Hantverkargatan i Borgholm delen Badhusgatan- S:a Långgatan. Personal på plats för att påbörja arbetet med att laga läckan. Under arbetet kan det förekomma dåligt tryck, inget tryck alls eller missfärgat vatten.

Trafiken är begränsad runt arbetsplatsen.

Underhållsarbete vid Guntorpsgatan och Tingstugatan

Borgholm Energi kommer att utföra underhållsarbeten på vattenledningsnätet från klockan 07:00. Det kommer att vara driftstörningar i vattenleveransen i form av missfärgat vatten, sämre tryck och inget vatten. Driftstörningen kommer drabba fastigheterna på Guntorpsgatan 2 och 65-125 och Tingstugatan 1 A-L.  Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Tack för visad förståelse!

Driftunderhåll Sandviks vattenverk

Från tisdag 19 april kommer ett underhållsarbete utföras på Sandviks vattenverk. Vattenverket kommer att vara avstängt och vatten till kund kommer under denna tid ifrån våra andra vattenverk.

Det kan upplevas förändringar på dricksvattnet i form av tryck, flöde och utseende. De kan också uppstå missfärgningar i vattnet – framför allt när man tappar upp större mängder vatten tex. fyller ett badkar – missfärgningarna är helt ofarligt.

Underhållsarbetet kommer pågå april månad ut till att börja med.

Tack för visad förståelse!

Problem med telefonin

Vi har just nu problem med telefonin. Vi försöker lösa problemet så snabbt vi kan.

Välkommen att mejla oss till adressen info@borgholmenergi.se

Öppna menyn