Driftstörningar

Här publicerar vi planerade arbeten och akut driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät.

Om du upplever driftstörningar, kontakta oss för att göra en felanmälan eller om du har frågor och funderingar som du vill ha svar på.

Utbyggnad Hjälmstad

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten i Hjälmstad. Arbetet planeras starta i slutet på Maj och beräknas pågå under en månads tid.

2021-06-18 Grävningen är färdig och återställning återstår.

2021-06-01 Onsdagen den 2 Juni kommer vi att påbörja utbyggnationen, vi planerar att börja gräva vid Östra Hjälmstadgatan 26. Det kommer att vara trafikstörningar och buller i området. Tack för visad förståelse.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

 

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn A

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

Arbetet påbörjas i januari 2021 då vi påbörjar grävningsarbetet från reningsverket i Borgholm fram till Kapelludden.

I februari fortsätter arbetet från marknadsplatsen längs med Norra infarten fram till Ängsgatan. Grävningen kommer att ske på södra sidan av Norra infarten.

Det är framförallt Norra infarten och Per Lindströms Väg som påverkas av arbetet. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för trafiken och infarten till Sjöstugeområdet från Norra infarten kommer att få en tillfällig infart. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Förnyelse och utbyggnad Kvarngatan

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området kring Kvarngatan.  Arbetet påbörjas i januari 2021 och beräknas vara klart i juni samma år.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Utbyggnad och sanering Nydala, Vikingavägen m.fl.

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området Nydala, Skogsvägen, Vikingavägen m.fl. Arbetet påbörjas i oktober och beräknas vara klart i maj 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

 

Utbyggnad Högsrum

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum.

Arbetet är planerat att påbörjas under sommaren 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Försenad hämtning slam

På grund av sjukdom upplever vi just nu förseningar i hämtning av slam.

Schemalagda slamtömningar som skulle ha utförts vecka 24 kommer att tömmas så snart det är möjligt – berörda kunder får information via brev.

Tack för visad förståelse!

Vattenläcka vid Köpingevägen 31

Vi har en vattenläcka vid Köpingevägen 31 och vi behöver stänga av vattnet i området. Följande fastigheter kommer att bli utan vatten. Köpingevägen 27-31, Skurkvarnsvägen 2 och 5, Köpingevägen 14-16, Pensionatsvägen 1-2 och Kolstad Kyrkgata 4-6.

Vi har placerat ut en vattentank vid kyrkans parkering i Köpingsvik.

Vi räknar med att vattenleveransen ska vara återställd inom några timmar. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka Hjälmstad

kl. 12:00 Vattenledning avgrävd i Hjälmstad, Östra Hjälmstad gatan. Personal på plats och påbörjat reparationsarbetet. Efter utfört arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa och undvik att tvätta vittvätt under tiden

Vattenläcka i Valsnäs

Kl. 16:50 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden

Kl. 14:50 Det är en vattenläcka i Valsnäs. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Det innebär att det blir driftstörningar under fredagen i vattenleveransen för fastigheterna i området Valsnäs. Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl. 13:50 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl. 11:20 Det är en vattenläcka i Valsnäs. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Det innebär att det blir driftstörningar under fredagen i vattenleveransen för fastigheterna i området Valsnäs. Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Akut vattenläcka i Valsnäs

Kl. 14:50 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl. 13:30 Det är en akut vattenläcka i Valsnäs. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Det innebär att det blir driftstörningar under tisdagen i vattenleveransen för fastigheterna i området Valsnäs. Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka Stora Rör

kl. 12:00 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

kl. 09:30 Vi kommer att behöva stänga av dricksvattenleveransen för boende på Vinkelvägen, Lindebovägen och Isgärdevägen 12-2, Horvastigen 1a och 2a. Omledning av dricksvattenleverans är gjord i andra delar av Stora Rör och där kan det förkomma missfärgat vatten och sämre tryck. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

kl. 07:30 Vattenläcka upptäckt i Stora Rör, personal på plats för att påbörja reparationsarbetet. Driftstörningar i dricksvattenleveransen kan förkomma såsom missfärgat vatten, sämre tryck eller inget tryck alls. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Utbyggnad Borgholm-Kårehamn

Natten mellan 3/6 0ch 4/6 kommer det att pågå omkopplingsarbeten på spillvattennätet i Borgholm vid Marknadsplatsen.

Planerad avstängning vatten i Böda

Vi behöver stänga av vattnet idag för att utföra underhåll på vattenledningsnätet. Berörda adresser är Svartbäcksvägen 5-47.

Vi arbetar så fort vi kan för att återställa vattenleveransen. Under och efter avslutat arbete så kan det förkomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet.

Spola till det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Akut vattenläcka i Djurstadtorp

Kl. 14:50 Vattenläckan är lagad. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl. 10:40 Det är en akut vattenläcka i Djurstadtorp. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Det innebär att det blir driftstörningar under måndagen i vattenleveransen för fastigheterna i området Djurstadtorp, Djurstad och södra Greda. Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Planerad avstängning vatten i Åkerhagen.

20 maj, uppdatering, underhållsarbetet är slutfört. Efter slutfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid.

Imorgon Torsdag den 20 Maj ska Borgholm Energi göra underhåll på vattenledningsnätet på Jutevägen. Vattnet kommer att stängas av från klockan 08:00 till fastigheterna på Jutevägen 2 till 10.

Vi arbetar för att få tillbaka vattnet så fort som möjligt. Se till att hålla vattenkranar stängda medan arbetet pågår.

 

Akut vattenläcka i Kalleguta

21:30 läckan åtgärdad och dricksvattenleveransen återställd.

Kl. 15:30 Det är en vattenläcka i Kalleguta. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Det innebär att det blir driftstörningar under måndagskvällen i vattenleveransen för fastigheterna i områdena Kalleguta, Hässleby, Hjärpestad och södra Norrby . Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Driftunderhåll Sandviks vattenverk vecka 20-21

Från måndag 17 maj till fredag 28 maj kommer ett underhållsarbete utföras på Sandviks vattenverk.
Vattenverket kommer att vara avstängt och vatten till kund kommer under denna tid ifrån våra andra vattenverk.
Det kan upplevas förändringar på dricksvattnet i form av tryck, flöde och utseende(kvalitet).
Områden som berörs är Kårehamn, Södra Greda, Djupvik, Sandvik, Lilla Horn, Persnäs, Nyby, Löttorp och Böda med omnejd

Strömavbrott Byxelkrok, störd vattenleverans

8:10 Strömavbrott Byxelkrok som påverkar dricksvattenleveransen. Felsökning av EON pågår.

10:00 Dricksvattenleveransen återställd. Det kan förekomma missfärgat vatten efter störningen, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Strömavbrott Köpingsvik,Törneby och Samuelstorp

18.46
Samtliga drabbade kunder har nu fått strömmen tillbaka. Orsaken till avbrottet var ett tekniskt fel.

18.05
Strömmen är nu tillbaka för er som bor i Köpingsvik, vi arbetar vidare med att återställa leveransen för er som bor i Törneby och Samuelstorp.

17.40
Driftstörningen påverkar våra kunder i Köpingsvik, Törneby och Samuelstorp – felsökning pågår.

Avstängning vatten på Kvarngatan.

Tisdagen den 11 maj kommer vattenleveransen att stängas av en kortare stund under dagen på grund av omkopplingsarbeten. Driftstörningen drabbar boende på Kvarngatan och Köpmangatan vars fastigheter ingår i den pågående saneringen av va-ledningar. Vi arbetar för att få tillbaka vattnet så fort som möjligt. Se till att hålla vattenkranar stängda medan arbetet pågår.

Renoveringsarbeten Stora Rör

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Borgholm Energi AB att utföra renoveringsarbeten på Kirunavägen, Hellners väg, Vincents väg, Solhällsvägen, Magins väg och Lindebovägen. Arbetet påbörjas måndag 17 maj kl. 08.00 och beräknas vara färdigställt torsdag 2 juni kl. 16.00. 

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Vänta gärna med vädringen om ditt fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. För att arbetena ska bli färdiga så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar av dygnet, vi hoppas att du har förståelse för situationen.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer vägen att vara avstängd. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen. Tack för visad förståelse!

Driftstörning Sandviks Vattenverk

12:40 Driftstörning upptäckt Sandviks Vattenverk som påverkar leveransen av dricksvatten från Lilla Horn ner till Södra Greda/Äleklinta. Vi jobbar på att åtgärda problemet och beräknar att återställa leveransen runt klockan 13:30

13:45 Driftstörning är åtgärdad och dricksvatten leveransen är återställd. Det kan förekomma något lägre tryck initialt, och det kan förekomma missfärgat vatten, spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Grävning Västra Järnvägsgatan

Lagning av en servisventil pågår vid Västra Järnvägsgatan 4. Arbetet pågår under dagen 2021-04-26.

Vattenläcka på Kvarngatan

2021-04-26 kl 15:00 Vattenläcka på Kvarngatan och Köpmangatan i Borgholm. Personal på plats för att påbörja reparationsarbetet. Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Öppna menyn