Driftstörningar

Här publicerar vi planerade arbeten och akut driftinformation gällande vatten och avlopp, fjärrvärme, gatuarbeten samt strömavbrott och annan driftinformation från elnät.

Om du upplever driftstörningar, kontakta oss för att göra en felanmälan eller om du har frågor och funderingar som du vill ha svar på.

Underhållsarbete på dricksvattennätet i Unnestad

210713 kl. 13:00 Underhållsarbetet är nu utfört. Efter utfört arbete kan det förekomma missfärgat vatten spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden

Ett underhållsarbete kommer att utföras på dricksvattennätet i Unnestad under tisdagen den 13/7, störningar kan förekomma i området såsom missfärgat vatten, dåligt tryck eller inget tryck alls. Vid missfärgat vatten spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Utbyggnad Borgholm – Kårehamn A

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Borgholm till Kårehamn.

Arbetet påbörjas i januari 2021 då vi påbörjar grävningsarbetet från reningsverket i Borgholm fram till Kapelludden.

I februari fortsätter arbetet från marknadsplatsen längs med Norra infarten fram till Ängsgatan. Grävningen kommer att ske på södra sidan av Norra infarten.

Det är framförallt Norra infarten och Per Lindströms Väg som påverkas av arbetet. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för trafiken och infarten till Sjöstugeområdet från Norra infarten kommer att få en tillfällig infart. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Förnyelse och utbyggnad Kvarngatan

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området kring Kvarngatan.  Arbetet påbörjas i januari 2021 och beräknas vara klart i juni samma år.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Utbyggnad och sanering Nydala, Vikingavägen m.fl.

Borgholm Energi förnyar och bygger ut ledningsnätet för vatten, avlopp och dagvatten i området Nydala, Skogsvägen, Vikingavägen m.fl. Arbetet påbörjas i oktober och beräknas vara klart i maj 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

 

Utbyggnad Högsrum

Borgholm Energi bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp från Rönnerum till Högsrum.

Arbetet är planerat att påbörjas under sommaren 2021.

För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen.
Tack för visad förståelse!

Läs mer under Pågående projekt.

Vattenläcka Björkvägen Borgholm

20210713 kl. 14:00 Läckan är nu lagad. Efter arbetet kan det förekomma missfärgat vatten spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden. Vägen räknas med att vara öppen för trafik till kl. 16:00. Vattentanken kommer att vara kvar över natten men flyttas ner till krysset Torsgatan-Björkvägen.

20210713 kl. 08:00 Dricksvattenleveransen är nu avstängd för kunder på Björkvägen delen Enevägen-Torsgatan. Vattentank kommer att ställas upp i krysset Enevägen-Björkvägen. Trafiken kommer att ledas runt arbetsområdet följ skyltning.

20210713 kl. 07:00 Vattenläcka upptäckt på Björkvägen i Borgholm, personal på plats för att påbörja reparationsarbetet. Under arbetet kan missfärgat vatten, sämre tryck eller inget tryck alls uppstå i närområdet, vid missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Försenad hämtning slam

På grund av sjukdom upplever vi just nu förseningar i hämtning av slam.

Schemalagda slamtömningar som skulle ha utförts vecka 24 kommer att tömmas så snart det är möjligt – berörda kunder får information via brev.

Tack för visad förståelse!

Försenad sophämtning

På grund av tillfällig personalbrist har vi svårt att hinna tömma alla sopkärl som planerat, det kan därför hända att du får ditt kärl tömt senare eller dagen efter din ordinarie tömningsdag. Om ditt kärl inte blir tömt på din ordinarie tömningsdag, låt det stå framme tills det är tömt. Tack för visad förståelse!

Vattenläcka på Trädgårdsgatan

13:00 Läckan är lagad och vattenleveransen är nu återställd.

Det är en vattenläcka på Trädgårdsgatan och vi måste stänga av vattnet för att laga läckan.

Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka Lundarnagatan

Vi har en vattenläcka på Lundarnagatan  och vi behöver stänga av vattnet fastigheterna på Rävgrävlavägen 14-24 och Lundarnagatan 100-108. Personal är på plats för att laga läckan så fort som möjligt.

10:06 Läckan är nu lagad och vattenleveransen är återställd.

Efter avslutat kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

 

 

 

Strömavbrott i Köpingsvik

Kl. 15.00 Strömavbrottet är åtgärdat och alla kunder har nu leveransen återställd.

Kl. 12:45 Efter omkopplingar så har alla utom 3 kunder leveransen återställd. Felsökning pågår för de 3 kunder som är strömlösa.

Kl. 12:00 Det är strömavbrott i Köpingsvik och personal felsöker för att kunna reparera och återfå strömmen snarast. Driftstörningen på elnätet påverkar våra kunder i Köpingsvik med omnejd.

Vattenläcka vid Köpingevägen 31

Vi har en vattenläcka vid Köpingevägen 31 och vi behöver stänga av vattnet i området. Följande fastigheter kommer att bli utan vatten. Köpingevägen 27-31, Skurkvarnsvägen 2 och 5, Köpingevägen 14-16, Pensionatsvägen 1-2 och Kolstad Kyrkgata 4-6.

Vi har placerat ut en vattentank vid kyrkans parkering i Köpingsvik.

Vi räknar med att vattenleveransen ska vara återställd inom några timmar. Efter avslutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten och luft i ledningsnätet, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka Hjälmstad

kl. 12:00 Vattenledning avgrävd i Hjälmstad, Östra Hjälmstad gatan. Personal på plats och påbörjat reparationsarbetet. Efter utfört arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa och undvik att tvätta vittvätt under tiden

Vattenläcka i Valsnäs

Kl. 16:50 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden

Kl. 14:50 Det är en vattenläcka i Valsnäs. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Det innebär att det blir driftstörningar under fredagen i vattenleveransen för fastigheterna i området Valsnäs. Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl. 13:50 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl. 11:20 Det är en vattenläcka i Valsnäs. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Det innebär att det blir driftstörningar under fredagen i vattenleveransen för fastigheterna i området Valsnäs. Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Akut vattenläcka i Valsnäs

Kl. 14:50 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl. 13:30 Det är en akut vattenläcka i Valsnäs. Personal är på plats för att åtgärda och reparera läckan. Det innebär att det blir driftstörningar under tisdagen i vattenleveransen för fastigheterna i området Valsnäs. Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten uppstå, dåligt tryck eller inget tryck alls. Efter utfört reparationsarbete kan det uppstå missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Vattenläcka Stora Rör

kl. 12:00 Vattenläckan är nu lagad. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

kl. 09:30 Vi kommer att behöva stänga av dricksvattenleveransen för boende på Vinkelvägen, Lindebovägen och Isgärdevägen 12-2, Horvastigen 1a och 2a. Omledning av dricksvattenleverans är gjord i andra delar av Stora Rör och där kan det förkomma missfärgat vatten och sämre tryck. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

kl. 07:30 Vattenläcka upptäckt i Stora Rör, personal på plats för att påbörja reparationsarbetet. Driftstörningar i dricksvattenleveransen kan förkomma såsom missfärgat vatten, sämre tryck eller inget tryck alls. Efter avslutat arbete kan missfärgat vatten uppstå spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Öppna menyn