Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Vad är ett verksamhetsområde?

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutar om verksamhetsområde (VO) för en eller flera vattentjänster; vatten, avlopp och dagvatten.

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område där det med hänsyn till människors hälsa eller miljön bedöms viktigt med en långsiktigt hållbar lösning för vatten och/eller avlopp. Fastigheter inom ett verksamhetsområde är en del av VA-kollektivet, vilket i praktiken äger och driver den kommunala VA-anläggningen.

Efter beslut om verksamhetsområde är kommunen enligt lag skyldig att tillhandahålla de VA-tjänster som gäller för verksamhetsområdet. Inom Borgholms kommun är Borgholm Energi utsedd till Huvudman, det vill säga ansvarig för utbyggnad, drift och skötsel, för den kommunala VA-anläggningen.

För fastigheter inom ett verksamhetsområde finns – om de är planlagda eller bebyggda – enligt samma lag en inom VA-kollektivet solidarisk betalningsskyldighet för anläggnings- och brukningsavgifter från det att kommunen genom förmedling av förbindelsepunkt för VA tillhandahåller VA-tjänsterna. Anläggnings- och brukningsavgifter anges i den av kommunfullmäktige beslutade VA-taxan. Den solidariska betalningsskyldigheten gäller även om man som fastighetsägare väljer att inte använda VA-tjänsterna.

Efter betalade anläggnings- och brukningsavgifter har fastigheten för all framtid tillgång till kommunalt vatten och/eller avlopp där kommunen ansvarar för drift och skötsel och säkerställer kvaliteten på vattnet utifrån gällande hälso- och miljökrav.

Öppna menyn