Det saknas en beskrivning av den här bilden, berätta gärna det för oss genom att skicka ett mail med länken till den här sidan till

Samlokaliserad verksamhet

Är du en samlokaliserad verksamhet har du möjlighet att både få förpackningar och tidningar hämtade fastighetsnära, men också möjlighet att nyttja våra insamlingsplatser.

Driver du verksamhet i Borgholms kommun som inte är samlokaliserad är det andra regler som gäller. Du hittar mer information på Näringslivets Producentansvar.

Borgholm Energi arbetar för att det fortsatt ska gå att lämna verksamhetsförpackningar på Kalleguta återvinningscentral, men i dagsläget hindrar ny lagstiftning detta.

Vad är en samlokaliserad verksamhet?

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare för hantering av förpackningsavfall som hushåll på eller i anslutning till fastigheten. Det kan exempelvis vara företag som frisörer eller restauranger som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i fastigheten.

Vad behöver jag göra som driver verksamhet?

Vill du som verksamhetsutövare använda dig av samma behållare för hantering av förpackningsavfall som hushåll i fastigheten behöver du göra en anmälan till kommunen för att din verksamhet ska räknas som en samlokaliserad verksamhet. Via formuläret nedan kan du skicka in din anmälan som då registreras hos oss på Borgholm Energi samt hos Borgholms kommun.

Vi kan hämta följande förpackningsavfall:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar

Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

Obs! Innan du som har en verksamhet i flerbostadshus väljer måste du ha en dialog med din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet.

Kostar det något att göra en anmälan?

Nej, det kostar inget att göra en sådan här anmälan. Taxa för hämtning av förpackningsavfall framgår av Borgholms kommuns avfallstaxa.

Varför behöver jag göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostnaden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter.  Kommunen (genom Borgholm Energi) måste därför redovisa till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning.

Måste jag anmäla verksamheten?

Om du vill använda separata behållare för verksamhetens förpackningsavfall med hämtning via en privat entreprenör, ska du inte anmäla verksamheten som samlokaliserad till kommunen.

Anmäl samlokaliserad verksamhet

Öppna menyn