Återvinningscentraler

För att få lämna verksamhetsavfall vid våra återvinningscentraler ska man vara företagskund. Anmälan för att bli företagskund görs via vår kundservice eller hos vår personal på återvinningscentralerna.

Företagskunder betalar mängdavgift enligt prislista och faktureras för lämnat avfall.

Metallskrot mottas i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, material med asbest, stubbar, sten och jord mottas inte.

Vid stora mängder avfall krävs kontakt med återvinningscentralerna i förväg, för att säkerställa att de har kapacitet att ta emot avfallet.

Tänk på att avfallet måste vara sorterat enligt indelning i prislistan.

 

Öppna menyn