Container

Hushåll och privatpersoner som behöver hyra container för bygg- och rivningsavfall hänvisar vi till privat entreprenör.