Konsumenträtt

Vi vill att du ska vara nöjd med att vara elnätskund hos oss. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska.

Kontakta i första hand vår kundservice via e-post  info@borgholmenergi.se eller på telefon 0485-883 00.

Dina rättigheter regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagens kapitel 11. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument.

Prövning av ärendet – om du fortfarande inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skriftligen kontakta oss så prövar vi ditt ärende. Kontakta oss via vanlig post eller via e-post info@borgholmenergi.se

Borgholm Energi AB
Box 55
387 21 Borgholm

Ångerrätt

Om avtal ingåtts via telefon eller internet har du enligt distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar ångra köpet. Ångerfristen börjar gälla från den dag du erhållit avtalsbekräftelsen. Ångerrätten bortfaller om leverans enligt avtal, med ditt samtycke, påbörjas under ångerfristen.

Externa rådgivare och myndigheter

Allmänna reklamationsnämnden

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst. Mer information finner du på www.arn.se

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över energimarknaderna. Du kan vända dig till Ei för prövning av villkor och pris för anslutning till det koncessionspliktiga elnätet. Du kan även kontakta Ei om du har synpunkter och klagomål gällande elnätspriser, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet. Ei reglerar också den intäktsram som elnätsföretagen får ha. Läs mer på www.ei.se

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Läs mer på www.energimarknadsbyran.se

Oberoende användarrådgivning

Du kan få oberoende rådgivning om energieffektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler hos din kommun. Du hittar din energirådgivare på www.energimyndigheten.se

Öppna menyn