Byte av vattenmätare

För att Borgholm Energi ska kunna säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. Inför ett vattenmätarbyte får du ett brev från oss med en förbokad tid för byte av din vattenmätare. Det är Kalmar VVS & El-montage som har uppdraget och besöket tar mellan 15-30 minuter.

Inför mätarbytet måste du kontrollera vattenmätarens placering så att den uppfyller kraven. Vattenmätaren måste exempelvis vara lättåtkomlig för vår personal och avstängningsventiler måste fungera.

Mätarbytet kostar ingenting. Om din mätarplats inte är godkänd kontaktar du en VVS-firma som kan hjälpa dig att åtgärda denna. Den kostnaden står du som fastighetsägare för.

Att kontrollera inför mätarbytet

Det krävs en godkänd placering och en korrekt utförd uppsättning av vattenmätaren för att säkerställa kvalitet och leverans. Inför mätarbytet är det därför viktigt att du som fastighetsägare fastställer att platsen för vattenmätaren är godkänd enligt de allmänna bestämmelserna, ABVA.

En godkänd placering kräver bland annat att det finns en konsol som håller fast ventiler och rör i väggen. Det måste även finnas avstängningsventiler på båda sidor av vattenmätaren så att vattnet lätt går att stänga av. Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost och mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg. Tänk på att det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

Om din mätarplacering är godkänd behöver du inte göra något inför bytet. Om du däremot upptäcker att åtgärder krävs ska du kontakta en VVS-installatör.

Vad händer om mätarplatsen inte är godkänd?

Det första som görs i samband med bytet är en besiktning av din mätarplats. Om platsen är godkänd genomförs bytet direkt. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven kan vi inte genomföra vattenmätarbytet och vi bokar då om till en ny tid längre fram så att du får tid att åtgärda det som behöver åtgärdas. Du får information om vad det är du behöver åtgärda.

Öppna menyn