Vatten och Avlopp

För vatten och avlopp kommer taxan för brukningsavgifterna inför 2023 att justeras med +8 %. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. För en kund med kommunalt vatten och avlopp samt en förbrukning på 150 kbm per år blir förändringen knappt +63 kronor per månad jämnt fördelat över året.

Inflationen, dyrare råvaror och ränteläget är de faktorer som påverkar mest, men även de ökade elpriserna.

Inom VA står vi inför fortsatta utmaningar som kräver stora investeringar i viktig infrastruktur, även om takten saktas ner något.

Investeringar görs dels för att säkra tillgången på vatten, men också för att kunna distribuera det till våra kunder. De största investeringarna görs i enlighet med VA-planen och handlar bland annat om utbyggnad och förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet. Investeringarna görs för att du som kund nu och i framtiden ska kunna fortsätta få lokalproducerat vatten av hög kvalitet levererat hem till dig direkt i kranen. Dessutom ser vi till att ditt avloppsvatten blir borttransporterat och omhändertaget på bästa sätt med minimal påverkan på miljön.

Öppna menyn