Vatten och avlopp

Borgholm Energi är huvudman för Borgholm kommuns kommunala vattentjänster. Vår uppgift är att förse kommunens kunder med dricksvatten och att se till att avloppsvatten förs bort och renas som det ska.

Borgholm Energi sköter drift, service, underhåll, övervakning och utveckling av våra anläggningar och hela rörnätet i kommunen. Totalt handlar det om cirka 78 mil vattenledningar, 48 mil spillvattenledningar och 7 mil dagvattenledningar.

Öppna menyn