Ansluta till elnätet

För att du ska kunna få tillgång till el via vårt elnät måste du ansluta din fastighet till elnätet.

Du som har fastighet utanför vårt elnätsområde ska kontakta E.ON, som ansvarar för övriga delar av elnätet på Öland.

För att ansluta din fastighet till elnätet krävs tillstånd från din nätägare. Anmälan om anslutning eller förändring ska skickas in av en behörig elinstallatör. Exempel på förändringar kan vara byte av säkringsstorlek eller flytt av ett mätarskåp. Det är elinstallatören som anmäler förändringar till oss som nätägare.

Ansvar för ledningar

Du som ansluter din fastighet till vårt elnät har ansvar från och med mätarskåpet (som oftast sitter på fasaden). Borgholm Energi Elnät ansvarar för att underhålla och åtgärda ledningarna fram till anslutningspunkten (mätarskåpet). Som fastighetsägare är man däremot skyldig att begära ledningsvisning vid grävningar på egen tomt för att på så sätt förhindra skador på energibolagets ledning. Om inte så är gjort och skada uppstår ansvarar fastighetsägaren för eventuella kostnader.

Elanslutning – så här går det till

1) Du som kund gör beställningen.

2) Din elinstallatör skickar in föranmälan till oss.

3) Vi skickar offert och nätavtal till dig som är kund för beställning av elanslutningen. När du har beställt skickar vi installationsmedgivande till din elinstallatör.

4) När det är klart för elanslutning skickar din elinstallatör in färdiganmälan till oss.

5) Vi utför elanslutning till vårt elnät.

Öppna menyn