Farligt avfall

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det betyder att alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter om det farliga avfallet till det nya registret.

Vad är farligt avfall?

De flesta verksamheter producerar farligt avfall. Med producerar menas att farligt avfall uppstår i verksamheten, till exempel vid förbrukning av lysrör, mobiltelefoner, färg, impregnerat trä och kemikalier.

Nya krav i lagstiftningen

Borgholm Energi måste rapportera allt farligt avfall som verksamheter lämnar in på våra återvinningscentraler. Det är därför viktigt att följa personalens instruktioner. Verksamheter som lämnar farligt avfall i form av elavfall, behöver fylla i blankett för elavfall till ÅVC. Vi arbetar på att hitta en digital lösning för att förenkla denna hantering för alla. Syftet med registret är att få fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och underlätta för tillsynsmyndigheter att ta del av statistiken. Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

För mer information besök Naturvårdsverkets hemsida:

Rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Informationsmaterial om att rapportera farligt avfall – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Öppna menyn