Avbrottsersättning

Om du drabbas av ett strömavbrott som varar i mer än 12 sammanhängande timmar, har du rätt till avbrottsersättning. Hur stor ersättning du får från oss beror på hur länge avbrottet har varat.

Avbrottsersättning vid långvarigt strömavbrott är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått. Därför avräknas avbrottsersättningen från eventuellt skadestånd.

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 000 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 000 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 3 000 kr.

Se alla ersättningsnivåer i dokumentet till höger.

*Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår ovan.

Öppna menyn